Drogie Mamy

Ta sekcja powstała po to, aby pokazać Wam ciekawe materiały dotyczące ciąży i bankowania krwi pępowinowej i nie tylko… Zachęcamy do czytania z ciepłą herbatą w dłoni

Znajdź artykuł

Badania obowiązkowe w 3. trymestrze ciąży

Badania obowiązkowe w 3. trymestrze ciąży

Badania obowiązkowe w3. trymestrze ciąży definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Każda kobieta ciężarna powinna mieć wykonywane badania zgodnie zustalonym kalendarzem. Sprawdź, jakie badania należy wykonać przed porodem.

Więcej
Badania obowiązkowe w 2. trymestrze ciąży

Badania obowiązkowe w 2. trymestrze ciąży

Każda kobieta ciężarna ma wykonywane badania zgodnie zobowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wtrakcie 2. trymestru obowiązkowe jest jedno badanie USG oraz badania krwi imoczu co 4 tygodnie. Sprawdź, jakie inne badania należy obowiązkowo wykonać w2. trymestrze ciąży.

Więcej
Obowiązkowe badania w I. trymestrze

Obowiązkowe badania w I. trymestrze

Obowiązkowe badania wI. trymestrze ciąży definiuje dokument wydawany przez Ministra Zdrowia dotyczący opieki okołoporodowej. Każda przyszła mama powinna wykonać pakiet obowiązkowych badań wciąży. Sprawdź, jakie znich konieczne są na początku jej trwania.

Więcej
Płytki krwi w ciąży

Płytki krwi w ciąży

Jednym zistotnych parametrów, monitorowanych przez cały okres ciąży jest poziom płytek krwi uprzyszłej mamy. Nieprawidłowa liczba płytek może sugerować powikłania ciąży, atakże stanowić przeciwwskazanie do znieczulenia zewnątrzoponowego.

Więcej
Choroby wieku dziecięcego a ciąża

Choroby wieku dziecięcego a ciąża

Choroby zakaźne typowe dla wieku przedszkolnego mogą być szczególnie groźne, gdy zachoruje na nie kobieta ciężarna. Te popularne choroby są niezwykle niebezpieczne dla rozwijającego się maluszka. Jakie powikłania może nieść za sobą różyczka czy ospa wciąży?

Więcej
Ferrytyna w ciąży

Ferrytyna w ciąży

Niedokrwistość jest jednym znajczęstszych powikłań wtrakcie ciąży. Rozpoznaje się ją zazwyczaj na podstawie zbyt niskiego poziomu hemoglobiny uprzyszłej mamy. Zdarza się też, że poza podstawowymi badaniami oceniane jest również stężenie ferrytyny worganizmie kobiety ciężarnej. Za co odpowiada ijakie...

Więcej
Syndrom Kuwady

Syndrom Kuwady

W trakcie trwania ciąży, ciało kobiety przechodzi wiele zmian mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju płodu. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest jednak nadmierne współodczuwanie ciąży przez partnera przyszłej mamy. Poza emocjonalnym związkiem, dochodzi do pojawienia się objawów w...

Więcej
Choroby wątroby w ciąży

Choroby wątroby w ciąży

Czas ciąży to czas, wktórym dojść może do rozwoju specyficznych icharakterystycznych jedynie dla tego okresu schorzeń. Zdarza się, że przyszłe mamy borykają się wtrakcie ciąży zproblemami zwątrobą ijej prawidłowy funkcjonowaniem. Sprawdź, jakie są najczęstsze choroby wątroby wciąży ijak wygląda ich...

Więcej