Odpowiedzialność
społeczna

PBKM jako lider w zakresie bankowania komórek z krwi pępowinowej w Polsce i Europie jest firmą odpowiedzialną społecznie. Czujemy się zobowiązani do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom, które dotknęła ciężka choroba. Umożliwiamy i finansujemy oddawanie krwi pępowinowej do banku publicznego.

 

Ponadto w PBKM istnieje możliwość zwolnienia z większej części opłat za pobranie krwi pępowinowej, w ramach programu „Pobranie na Ratunek”.

Publiczny bank krwi pępowinowej

Publiczny bank krwi pępowinowej to miejsce gdzie można oddać krew pępowinową, jeśli nie chce się mieć jej dla swojej rodziny. Głównym celem jest zwiększenie zasobów przechowywanej w Polsce krwi pępowinowej, a co za tym idzie zwiększenie dostępu do leczenia dla potrzebujących spoza rodziny. Partnerem PBKM w tej akcji zostało Ministerstwo Zdrowia. Koszty funkcjonowania banku publicznego, z własnych środków, pokrywa PBKM.

W ramach tej inicjatywy PBKM umożliwia oddanie krwi pępowinowej w wybranych szpitalach w Warszawie i przeprowadza corocznie ogólnopolską kampanię Dni Krwi Pępowinowej w wybranych szpitalach, na terenie całej Polski.

Rodzice, którzy decydują się na oddanie krwi pępowinowej do banku publicznego decydują się na piękny gest. Oddają cenne komórki macierzyste, które mogą uratować czyjeś życie i zdrowie, ale w odróżnieniu od bankowania rodzinnego- zrzekają się do niej praw. Oznacza to, że nie ponoszą kosztów pozyskania i przechowywania krwi pępowinowej, ale rezygnują z możliwości jej wykorzystania jeżeli w przyszłości zajdzie taka potrzeba. 

Program Pobranie na Ratunek

Program organizowany przez Polski Bank Komórek Macierzystych w celu ratowania życia i zdrowia ciężko chorych dzieci. Do programu mogą przystąpić rodziny mające ciężko chore dziecko, które przy porodzie kolejnego potomka, chcą pobrać krew pępowinową i przeznaczyć ją do leczenia. Jedyne koszty jakie ponoszą to część opłaty za preparatykę oraz koszty bankowania, gdy krew przechowywana jest dłużej niż rok.

Jak przystąpić do Programu Pobrania Krwi Pępowinowej na Ratunek?

Rodzice (lub ustawowi opiekunowie) przedstawiają PBKM dokumenty wypis z historii choroby dziecka z rozpoznaniem lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego, że dziecko może być leczone komórkami macierzystymi oraz wniosek o przystąpienie do Programu Pobrania Krwi Pępowinowej na Ratunek. Powyższe dokumenty powinny zostać wysłane na adres PBKM. Po akceptacji wniosku PBKM zwalnia Rodziców ze znaczącej części opłat (opłata podstawowa oraz bankowanie poniżej jednego roku).

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required