Opinie
lekarzy

Sprawdź co specjaliści z różnych dziedzin medycyny i nauki myślą o bankowaniu krwi pępowinowej.

Prof. dr hab.n.med

Krzysztof Kałwak

Immunologia, Onkologia, Transplantologia i Pediatra

Pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i. Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu

Warto rozważyć pobranie krwi pępowinowej. Rodzice powinni tu korzystać z obiektywnych, sprawdzonych informacji dotyczących pobrania, przechowywania i możliwości wykorzystania tej krwi. Na chwilę obecną krew pępowinowa ma zastosowanie w chorobach metabolicznych, niedoborach odporności, defektach hematopoezy i nowotworach układu krwiotwórczego. Wraz z rozwojem medycyny może mieć zastosowanie w medycynie regeneracyjnej- np. kardiologii czy neurologii min. w uszkodzeniach centralnego systemu nerwowego o charakterze hipoksemicznym czy niedokrwiennym"

Lek. med

Monika Leder

Medycyna pracy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Lecznictwa i Profilaktyki w Szczecinie

Dr n. med.

Marcin Drygalski

Ortopedia

Pracuje w Centrum Medyczne Klara w Częstochowie

Lek. dentysta

Joanna Marcew

Stomatologia

Dr n. med.

Jacek Pudełek

Radioterapia onkologiczna

Pracuje w Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Krakowie, Klinika Ginekologii Onkologicznej

Lek.med

Aleksandra Mazepus

Pediatria

Pracuje w NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne

„Medycyna daje nam szanse, której nie chcę sama odbierać swojemu dziecku ani nikomu innemu, komu mogłaby przydać się krew pępowinowa”

Lek.med

Andrzej Szewczuk

Ginekologia, Położnictwo

Pracuje w Szpitalu Akademickim we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med

Magdalena Łętowska

Transfuzjologia kliniczna, choroby wewnętrzne

Kierownik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Lek. med

Remigiusz Sikora

Ginekologia, Położnictwo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie

Dr n. med.

Manuela Las - Jankowska

Onkologia

Pracuje w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Prof. dr hab. n. med

Henryk Wiktor

Ginekologia i Położnictwo.

Ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie

„Wykorzystujmy te elementy nowej wiedzy medycznej, które mogą dobrze służyć człowiekowi. Dlatego zdecydowałem się zabezpieczyć krew pępowinową mojej wnuczki.”

Mgr inż. technologii mikrobiologii techn.

Roman Małachowski

Specjalista ds. preparatyki komórek macierzystych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Dr n. med.

Magdalena Małek

Hematologia, choroby wewnętrzne

Pracuje w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej w Lublinie

Lek.med

Karolina Grzyb

Stomatologia

Lek. med

Paweł Sadowski

Ginekologia i Położnictwo

Dr n. med.

Magdalena Grotowska- Duch

Stomatologia

Jestem lekarzem, więc tematyka komórek macierzystych oraz możliwość ich wykorzystania nie jest mi obca. Decyzja o zdeponowaniu krwi pępowinowej mojego dziecka była dla mnie oczywista i nie wyobrażam sobie ,że jako świadoma matka i lekarka mogłabym postąpić inaczej. Rozwój medycyny , a co ta tym idzie dziedziny zajmującej się komórkami macierzystymi jest ekspansywny i daje już ogromne możliwości ,natomiast odkrycie wszystkich zastosowań jest jeszcze przez nami. Stworzenie przez PBKM szansy deponowania krwi „Pro publico bono” oraz współpraca z bankami za granicą powoduje ,że jest on wiodącym i godnym zaufania Bankiem na rynku Polskim. Wszystkie te czynniki oraz fachowa i rzetelna praca konsultantki skłoniły mnie do skorzystania z usług PBKM.

Lek.med

Andrzej Ostaszewski

Anastezjologia

Pracuje w NZOZ „IATROS” w Warszawie

Lek.med

Katarzyna Wilgus - Kubica

Ginekologia i Położnictwo

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required