Certyfikaty i akredytacje

Decydując się na zdeponowanie krwi pępowinowej Rodzice powierzają bankowi bezcenne komórki macierzyste swojego Dziecka na długie lata. Trzeba mieć pewność, że materiał jest przechowywany w taki sposób, aby można go było wykorzystać w przyszłości w razie potrzeby. Tę pewność daje zastosowanie najwyższych standardów potwierdzonych licznymi światowymi i polskimi certyfikatami.

Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia

Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia

PBKM jako pierwszy bank w Polsce otrzymał zgodę Ministerstwa Zdrowia na pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzenie komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Jest to podstawą legalnej działalności banków krwi pępowinowej w naszym kraju.

Zgoda Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Zgoda Głównego Inspektora Farmaceutycznego

PBKM jako jedyny bank w Polsce otrzymał zgodę na wytwarzanie produktu leczniczego komórki mezenchymalne galarety Whartona wykorzystywanego m.in w schorzeniach neurologicznych takich jak dziecięce porażenie mózgowe czy stwardnienie zanikowe boczne.

Certyfikat ISO 14001:2004

Certyfikat ISO 14001:2004

W 2011 roku PBKM uzyskał certyfikację systemu zarządzania jakością ISO 14001:2004 dla usługi pobierania, kwalifikacji, testowania, preparatyki, mrożenia, przechowywania oraz dystrybucji materiału biologicznego. Audyt został przeprowadzony przez firmę TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.W wyniku pozytywnej kontroli certyfikacja została przedłużona...

Certyfikat ISO 9001:2008 – od 2004 roku jeden z pierwszych w Polsce

Certyfikat ISO 9001:2008 – od 2004 roku jeden z pierwszych w Polsce

W 2004 roku PBKM uzyskał certyfikację systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 dla usługi pobierania, przechowywania i mrożenia komórek macierzystych z krwi pępowinowej. W grudniu 2010 roku poddaliśmy się recertyfikacji w zakresie ISO 9001:2008. Audyt został przeprowadzony przez firmę Lloyd Register...

Certyfikat ISO 9001 – od 2004 roku jeden z pierwszych w Polsce

Certyfikat ISO 9001 – od 2004 roku jeden z pierwszych w Polsce

W 2004 roku PBKM uzyskał certyfikację systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 dla usługi pobierania, przechowywania i mrożenia komórek macierzystych z krwi pępowinowej. W grudniu 2010 roku poddaliśmy się recertyfikacji w zakresie ISO 9001:2008. Audyt został przeprowadzony przez firmę Lloyd Register...