Certyfikaty
i akredytacje

Decydując się na zdeponowanie krwi pępowinowej Rodzice powierzają bankowi bezcenne komórki macierzyste swojego Dziecka na długie lata. Trzeba mieć pewność, że materiał jest przechowywany w taki sposób, aby można go było wykorzystać w przyszłości w razie potrzeby. Tę pewność daje zastosowanie najwyższych standardów potwierdzonych licznymi światowymi i polskimi certyfikatami.


Polityka jakości

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Jako jedyny bank krwi pępowinowej w Polsce otrzymaliśmy rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Rekomendacja jest potwierdzeniem spełnienie rygorystycznych wymogów jakościowych.

Akredytacja Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB) – jedyny bank w Polsce

Potwierdza spełnienie jednych z najbardziej rygorystycznych wymogów jakościowych określonych w USA. Przyznana wyłącznie 5 bankom w Europie.

The European research infrastructure for biobanking and biomolecular resources in health and life sciences

Certyfikat potwierdza, iż Biobank PBKM spełnia wymagania normy ISO 20387:2018 Biotechnologia – Biobankowanie – Ogólne wymagania dotyczące biobankowania. Otrzymanie certyfikatu oznacza, że PBKM posiada kompetencje do dostarczania materiału biologicznego i powiązanych danych do badań i rozwoju zgodnie z wymaganiami powyższej normy.

Zgoda Ministerstwa Zdrowia - pierwszy w Polsce

PBKM jako pierwszy bank w Polsce otrzymał zgodę Ministerstwa Zdrowia na pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Zgoda Głównego Inspektora Farmaceutycznego - jedyny bank w Polsce

Uprawnia do wytwarzania produktu leczniczego komórki mezenchymalne galarety Whartona, wykorzystywanego w terapii wielu schorzeń.

Certyfikat ISO 9001 – od 2004 roku jeden z pierwszych w Polsce

Już w 2004 roku PBKM uzyskał certyfikację systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 dla usługi pobierania, przechowywania i mrożenia komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Audyt Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Jako jedyny bank w Polsce PBKM został pozytywnie oceniony przez audyt Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: specjalistyczne i wiodące instytucję medyczną.

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej

W maju 2011 roku PBKM otrzymał tytuł Członka Wspierającego Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej, które działa na rzecz ochrony i promocji zdrowia w obszarze medycyny regeneracyjnej.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Przyznany PBKM przez międzynarodową firmę Dun and Bradstreet potwierdza, że dana firma jest wiarygodnym partnerem dla klientów i kooperantów. W naszym przypadku oznacza to, że krew powierzona nam na długie lata spoczywa w dobrych rękach.

Analiza procesów zachodzących w Biobanku

W latach 2018, 2019 Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. odbył audyty w zakresie:
Analiza procesów zachodzących w Biobanku oraz istniejącego SZiZJ na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich.

Certyfikat Biobank

Świadectwo uznania w zakresie spełnienia wymagań Standardów Jakości dla Biobanków Polskich potwierdza iż PBKM jest organizacją o wysokich kompetencjach w zakresie właściwego gromadzenia, przetwarzania, identyfikowalności i długoterminowego przechowywania próbek oraz towarzyszących im danych.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required