Każda nowa technologia zawsze powoduje pojawienie się wielu pytań. Naszym celem jest odpowiedzenie na wszelkie pytania dotyczące komórek macierzystych krwi pępowinowej oraz ich przechowywania, tak aby mogli Państwo podjąć świadomą decyzję o przechowaniu krwi pępowinowej swojego dziecka.

Informacje podstawowe

Co to jest krew pępowinowa?

Krew pępowinowa, zwana również `krwią łożyskową´, to krew, która pozostaje w pępowinie i łożysku po narodzinach i po odpępnieniu dziecka. Jest ona cennym źódłem komórek macierzystych, które są genetycznie jedyne w swoim rodzaju. Do niedawna była ona traktowana jako "odpad" i utylizowana razem z łożyskiem i pępowiną.

Czy krew pępowinowa jednego z moich dzieci może być wykorzystana dla jego rodzeństwa?

Czy komórki macierzyste krwi pępowinowej różnią się od innych typów komórek macierzystych?

Dlaczego krew pępowinowa (a nie szpik) cieszy się coraz większym zainteresowaniem?

Jakie są perspektywy związane z przeszczepami komórek macierzystych?

Jakie badania krwi przeprowadza PBKM?

Jaką mam pewność, iż moja próbka nie zostanie pomylona z czyjąś inną?

Kto może zagwarantować, że nie dojdzie do zakażenia krwi w trakcie pobrania?

Jaki jest procent występowania zakażeń przy pobraniu krwi pępowinowej?

Jakie są podstawy prawne działalności banków krwi pępowinowej

Czy w związku ze zmianą zakresu stosowania stawki podatku otrzymam stosowne dokumenty?

Jeżeli kiedykolwiek próbka będzie potrzebna mojej rodzinie, jak ją odzyskam?

Informacje dotyczące pobrania i przechowywania

Czym jest GvHD (Graft versus Host Disease)?

Co oznacza zgodność w zakresie HLA (Human Leukocyte Antigens)?

Od jak dawna pobiera się krew pępowinową?

Kiedy pobiera się krew pępowinową?

W jaki sposób pobierana jest krew pępowinowa?

Jak długo można przechowywać komórki macierzyste?

W trakcie pobrania krwi pępowinowej doszło do zakażenia. Czy jest sens przechowywania takiej próbki?

Nie chcę deponować zakażonej próbki, czy PBKM zwróci mi koszty opłaty wstępnej i podstawowej?

Jaka jest gwarancja, że po rozmrożeniu krew nie zostanie zakażona?

Jakie są różnice i podobieństwa w działalności banków publicznych i rodzinnych?

Czy szpitale i położne są przeszkolone w zakresie dbania o bezpieczeństwo i sterylność pobieranego materiału.

W których szpitalach na terenie Polski mogę zabezpieczyć krew pępowinową?

Dodatkowe informacje

Czy w czasie pobrania istnieje jakiekolwiek ryzyko dla mojego dziecka lub dla rodzącej kobiety?

Czy pobranie krwi pępowinowej ma wpływ na moment przecięcia pępowiny?

Czy szpital musi dostarczyć jakiekolwiek materiały do pobrania?

Jak krew jest transportowana do laboratorium?

Czy cesarskie cięcie wpływa na procedurę pobrania krwi?

Czy PBKM przeprowadza badanie antygenów zgodności tkankowej (HLA) w pobranej krwi pępowinowej?

Kto jest osobą decydującą o tym, czy zdeponować zarażone próbki.

Jakie są możliwości przechowywania krwi pępowinowej?

Dlaczego rodziny decydują się na pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej swoich dzieci?

Jak wygląda kwestia opodatkowania usługi przechowywania komórek macierzystych w PBKM?

Jaka jest przyczyna zmiany zakresu stosowania stawki podatku?

Czy pobranie krwi pępowinowej jest bezpieczne dla mamy i dziecka?

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required