Zespół
medyczny

Zaplecze medyczno-naukowe

Nasze zaplecze naukowo - medyczne stanowią:
- Kadra medyczna, diagnostyczna i laboratoryjna
- Zespół transplantacyjny
- Dział badań i rozwoju
- Rada Naukowo - Medyczna

Możemy poszczycić się tym, że w PBKM pracują najbardziej doświadczeni specjaliści w dziedzinie preparatyki komórek macierzystych w Polsce.

Rada Naukowo-Medyczna

Dr n. med.

Dariusz Boruczkowski

Specjalista chorób dzieci i transplantologii klinicznej

Wieloletni pracownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego odpowiedzialny m.in. za zorganizowanie Pracowni Separacji, Preparatyki, Mrożenia i Przechow...ywania Komórek Hematopoetycznych Oddziału Transplantacji Komórek Hematopoetycznych. Pełnił wiele funkcji. Był między innymi ordynatorem Oddziału Transplantacji i kierownikiem rozwoju międzynarodowego PBKM S.A. Obecnie jest Dyrektorem Medycznym PBKM.

Dr n. przyrodniczych

Zbigniew Roger Mrowiec

Konsultant Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w zakresie preparatyki krwi pępowinowej.

Od 1996 roku dyrektor The Elie Katz Umbilical Cord Blood Program at Community Blood Services w New Jersey, USA. Specjalizuje się w dziedzinie przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych w rożnych... warunkach. Zakład, którym kieruje prowadzi działalność związaną z pobieraniem i przechowywaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej.
Jego bank liczy obecnie ponad 18 tys. preparatów z czego 8400 jest dostępne
dla niespokrewnionych biorców. Do chwili obecnej 240 preparatów pochodzących z zasobów zostało użytych do transplantacji w rożnych ośrodkach transplantologicznych na całym świecie. Działalność zakładu jest wspomagana współpracą z kilkoma ośrodkami naukowo-badawczymi, które koncentrują się na możliwościach ekspansji komórek macierzystych oraz oceną ich wrażliwości w różnych warunkach przechowywania. New Jersey Cord Blood Bank jest członkiem elitarnej grupy banków publicznych, wytypowanych przez rząd USA do tworzenia ,,National Cord Blood Inventory".
W latach 1991-1993 dr Mrowiec odbywał staż doktorski a następnie był Profesorem w Departamencie Onkologii w szpitalu Montefiore należącym do Albert Einstein College of Medicine w Nowym Yorku.
W latach 1982-1991 pracował w Instytucie Hematologii w Warszawie a od roku 1986 pełnił funkcję Kierownika Pracowni Preparatyki Komórkowej Zakładu Transfuzjologii.
Jest członkiem: American Association of Blood Banks (AABB), International Society for Hemotherapy and Graft Engineering, Bone Marrow Donor Worldwide, New Jersey Society of Blood Banks Professionals oraz byłym przewodniczącym Warszawskiego Oddz. sekcji transfuzjologicznej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zasiada w radach naukowych kilku organizacji związanych z przechowywaniem krwi i produktów krwiopochodnych. Jest autorem 17 publikacji naukowych i ponad 28 wystąpień prezentowanych na polskich i międzynarodowych sympozjach naukowych.

Prof. dr hab. n. med.

Barbara Łukomska

Kierownik Zakładu Neurobiologii Naprawczej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Stopień naukowy dr n. med. uzyskała w roku 1978, dr hab. n. med. w roku 1990, a tytuł profesora nauk medycznych w roku 2005. Uczestnik zespołu, który dokonał pierwszej w Polsce próby klinicznego przes...zczepienia autologicznych komórek macierzystych z krwi pępowinowej, przechowywanych w Polski Banku Komórek Macierzystych, u dziecka z uogólnionym uszkodzeniem ischemicznym mózgu, przeprowadzonym we współpracy z Instytutem "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Dr hab.n. o zdr

Grażyna Iwanowicz-Palus

Konsultant w zakresie jakości pobrań krwi pępowinowej oraz współpracy i kontaktów ze środowiskiem położnych i pielęgniarek w Polsce.

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie (1994). Specjalista I° w zakresie medycyny społecznej (1997), II° w zakresie organizacji ochrony zdrowia (2000), specjalista w dziedzi...nie zdrowia publicznego (2012) oraz w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego (2014). Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Menedżerskim dla Kadry Kierowniczej w Zakładach Opieki Zdrowotnej, na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie (1996).
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2016-2020, kierownik Zakładu Podstaw Położnictwa.
Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (III kadencji), członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (II kadencji).
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2008 roku do chwili obecnej).
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego województwa lubelskiego (od 2003 roku do chwili obecnej).
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych – Pełnomocnik ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń (IV kadencji), Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych (III kadencji), przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych (II kadencji).
Członek Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej (2007-2010) oraz Zespołu ds. monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej (2015-2016) i Członek zespołu – grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania zasad postępowania medycznego w zakresie łagodzenia bólu porodowego (2010-2011).

Prof. dr hab.

Marcin Majka

Kierownik Zakładu Transplantologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1997-2003 pracował w laboratoriach w USA, najpierw na Uniwersytecie Pensylwańskim w Filadelfii a następnie na Uniwersytecie Louisville w Louisville. Tematyka jego badań dotyczyła komórek maci...erzystych w tym komórek macierzystych znajdujących się w krwi pępowinowej. Wyniki tychże badań były podstawą do napisania pracy doktorskiej, którą prof. Majka obronił na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w 2000 roku.
Od 2003 roku prof. Majka pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Zakładzie Transplantologii, najpierw na stanowisku adiunkta, a od 2006 roku jako kierownik zakładu.
Prof. Majka jest ekspertem w dziedzinie biologii komórek macierzystych. Brał udział w kilku badaniach klinicznych, ponadto uczestniczył w badaniach dotyczących użycia komórek macierzystych w leczeniu uszkodzeń rdzenia kręgowego, uszkodzeń mózgu, choroby przeszczep przeciw biorcy, wykorzystaniu mioblastów w leczeniu nietrzymania moczu. Brał udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w dziedzinie badań komórek macierzystych, w tym w programach Unii Europejskiej. W chwili obecnej kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Circulate, który ma na celu ocenę przydatności wykorzystania komórek mezenchymalnych z Galarety Wharton’a w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required