Zespół
medyczny

Zaplecze medyczno-naukowe

Nasze zaplecze naukowo - medyczne stanowią:
- Kadra medyczna, diagnostyczna i laboratoryjna
- Zespół transplantacyjny
- Dział badań i rozwoju
- Rada Naukowo - Medyczna

Możemy poszczycić się tym, że w PBKM pracują najbardziej doświadczeni specjaliści w dziedzinie preparatyki komórek macierzystych w Polsce.

Rada Naukowo-Medyczna

Dr n. med.

Dariusz Boruczkowski

Specjalista chorób dzieci i transplantologii klinicznej Dyrektor ds. Medycznego Rozwoju Międzynarodowego

Wieloletni pracownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego odpowiedzialny m.in. za zorganizowanie Pracowni Separacji, Preparatyki, Mrożenia i Przechow...ywania Komórek Hematopoetycznych Oddziału Transplantacji Komórek Hematopoetycznych. Pełnił wiele funkcji. Był między innymi ordynatorem Oddziału Transplantacji i kierownikiem rozwoju międzynarodowego PBKM S.A. Obecnie jest Dyrektorem Medycznym PBKM.

Dr n. przyrodniczych

Zbigniew Roger Mrowiec

Konsultant Polskiego Banku Komórek Macierzystych Sp z o.o. w zakresie preparatyki krwi pępowinowej.

Od 1996 roku dyrektor The Elie Katz Umbilical Cord Blood Program at Community Blood Services w New Jersey, USA. Specjalizuje się w dziedzinie przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych w rożnych... warunkach. Zakład, którym kieruje prowadzi działalność związaną z pobieraniem i przechowywaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej.
Jego bank liczy obecnie ponad 18 tys. preparatów z czego 8400 jest dostępne
dla niespokrewnionych biorców. Do chwili obecnej 240 preparatów pochodzących z zasobów zostało użytych do transplantacji w rożnych ośrodkach transplantologicznych na całym świecie. Działalność zakładu jest wspomagana współpracą z kilkoma ośrodkami naukowo-badawczymi, które koncentrują się na możliwościach ekspansji komórek macierzystych oraz oceną ich wrażliwości w różnych warunkach przechowywania. New Jersey Cord Blood Bank jest członkiem elitarnej grupy banków publicznych, wytypowanych przez rząd USA do tworzenia ,,National Cord Blood Inventory".
W latach 1991-1993 dr Mrowiec odbywał staż doktorski a następnie był Profesorem w Departamencie Onkologii w szpitalu Montefiore należącym do Albert Einstein College of Medicine w Nowym Yorku.
W latach 1982-1991 pracował w Instytucie Hematologii w Warszawie a od roku 1986 pełnił funkcję Kierownika Pracowni Preparatyki Komórkowej Zakładu Transfuzjologii.
Jest członkiem: American Association of Blood Banks (AABB), International Society for Hemotherapy and Graft Engineering, Bone Marrow Donor Worldwide, New Jersey Society of Blood Banks Professionals oraz byłym przewodniczącym Warszawskiego Oddz. sekcji transfuzjologicznej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zasiada w radach naukowych kilku organizacji związanych z przechowywaniem krwi i produktów krwiopochodnych. Jest autorem 17 publikacji naukowych i ponad 28 wystąpień prezentowanych na polskich i międzynarodowych sympozjach naukowych.

Prof. dr hab. n. med.

Emilian Snarski

Hematolog i specjalista chorób wewnętrznych Dyrektor Medyczny

Lekarz hematolog związany z przeszczepianiem szpiku od początku kariery naukowej. Pracował w wielu znanych ośrodkach przeszczepowych - Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Uniwersytecie w Hei...delbergu, Uniwersytecie Charité w Berlinie. Prowadził liczne badania dla European Society for Blood and Marrow Transplantation. Pracuje w JACIE - międzynarodowej organizacji akredytującej ośrodki przeszczepowe na świecie. Aktualnie zaangażowany jest w rozwój pierwszej polskiej terapii typu CART.