Oferty współpracy prosimy kierować na e-mail: sekretariat@pbkm.pl

Maile zostaną przekierowane do właściwego działu.


Adres:

Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o.  
al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Tel. 22 436 40 50
Tel. 608 200 777

Centralne Laboratorium PBKM
ul. Działkowa 85
02-234 Warszawa


Dane spółki:
Jakub Baran - Prezes Zarządu, Tomasz Baran - Wiceprezes Zarządu, Marcin Radziszewski - Członek Zarządu, Tomasz Ołdak - Członek Zarządu

REGON: 017452559

NIP: 5252239973 

BDO: 00099250

Bank: PKO Bank Polski S.A.

Nr konta: 96 1020 1026 0000 1202 0370 7221

Kapitał zakładowy: 4.669.350,00 PLN

KRS: Krajowy Rejestr Sądowy nr 0001010154, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required