Archiwum

Rozwój sieci banków krwi pępowinowej w USA

Rozwój sieci banków krwi pępowinowej w USA

Dotychczas w Stanach Zjednoczonych A.P. w prywatnych bankach zgromadzono około 500 000 jednostek krwi pępowinowej. Około 250 000 jednostek zgromadziły publiczne banki.Stałemu rozwojowi prywatnych banków krwi pępowinowej sprzyja wprowadzenie w 10 stanach przepisów umożliwiających propagowanie przez lekarzy bankowania krwi pępowinowej....

Jeden z najbogatszych ludzi inwestuje w bankowanie krwi pępowinowej

Jeden z najbogatszych ludzi inwestuje w bankowanie krwi pępowinowej

Znany brytyjski przedsiębiorca Sir Richard Branson inwestuje w rozwój firm przechowujących komórki macierzyste zawarte w krwi pępowinowej.Ta decyzja Bransona związana jest z jego strategią popierania rozwoju technologii przyszłości. Świadczą o tym rozwijane przez Bransona programy turystycznych lotów kosmicznych (Virgin Galactic)...

Przeszczepienie autologicznej (własnej) krwi pępowinowej u dziecka z białaczką

Przeszczepienie autologicznej (własnej) krwi pępowinowej u dziecka z białaczką

Jest to pierwszy, opisany w literaturze fachowej, przypadek skutecznego leczniczo przeszczepienia autologicznej krwi pępowinowej u trzyletniej dziewczynki z ostrą białaczką limfoblastyczną.U chorej w czasie chemioterapii (po upływie 10. miesięcy od rozpoznania) wystąpiły objawy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Po przeprowadzeniu dodatkowej...