Wykonano pierwszą w Polsce transplantację krwi pępowinowej, która wcześniej została pobrana, przetworzona i przechowywana w prywatnym banku krwi: PBKM S.A.

PAP donosi: "Wykonano pierwsza w Polsce transplantacja krwi pępowinowej Wykonano pierwszą w Polsce transplantację krwi pępowinowej, która wcześniej została pobrana, przetworzona i przechowywana w prywatnym banku krwi - informuje zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (PBKM). Transplantacja została przeprowadzona w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.
Według Jakuba Barana, wiceprezesa PBKM, jest to "pewnego rodzaju przełom we współpracy sektora prywatnego z publicznym i dowód potwierdzający sens prywatnego bankowania krwi pępowinowej". Wykonany przeszczep miał charakter alogeniczny, co oznacza dawcą i biorcą były dwie różne osoby. Tego typu transplantacji najczęściej dokonuje się pomiędzy rodzeństwem, ze względu na dużą szansę zgodności w układzie zgodności tkankowej (tzw. HLA).


Biorcą przeszczepionej we Wrocławiu krwi była ośmioletnia dziewczynka chora na nowotwór złośliwy - neuroblastoma (nerwiak płodowy). Dawcą jej trzyletnia zdrowa siostra. Chorej przeszczepiono zgodne w zakresie antygenów HLA i grup krwi komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego oraz dwie jednostki pobranej przed trzema laty krwi pępowinowej. Żywotność zawartych w niej komórek była wysoka i wynosiła odpowiednio 91 i 98 proc.

Po przeszczepie nastąpił powrót prawidłowych wartości leukocytów, granulocytów i wzrost ilości płytek krwi.

Zabieg ten miał miejsce w marcu bieżącego roku, ale ze względu na jego powagę, dziewczynka pozostawała w szpitalu aż do 11 maja. Wówczas wypisano ją do domu w stanie dobrym."

Jakie niezwykłe cechy posiada krew pępowinowa? Dlaczego właśnie ona może uratować życie?

Otóż, jest to bogate źródło krwiotwórczych komórek macierzystych. Te natomiast posiadają zdolność nieograniczonej liczby podziałów (nawet po transplantacji) oraz różnicowania się do innych typów komórek. Mogą być zatem przeszczepiane chorym w celu odbudowania ich układu krwiotwórczego i odpornościowego. Charakteryzują się przy tym dużo większą skutecznością niż komórki macierzyste pozyskane od dawców dorosłych. Pozyskuje się ją bezpośrednio po porodzie z łożyska i części pępowiny.
W Polsce wykonano dotychczas kilkanaście przeszczepów krwi pępowinowej, z czego kilka u dzieci. Pierwszy taki zabieg miał miejsce w 1994 roku i został użyty w terapii chłopca z ostrą białaczka szpikową. Do wykonania transplantacji krwi pępowinowej u dzieci przygotowanych jest pięć ośrodków w Polsce - w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i Bydgoszczy.
Przeszczep krwi pępowinowej może być zastosowany w leczeniu m.in.: ostrej białaczki limfoblastycznej, ostrej i przewlekłej białaczki szpikowej, chłoniaków złośliwych, ziarnicy złośliwej, białaczki mielomonocytowej, niedokrwistości opornej na leczenie, nerwiaka zarodkowego, guzów nerki, mózgu i kości, siatkówczaka złośliwego, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów, zespołu nagich limfocytów, zaburzenia adhezji leukocytów, ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID), cukrzycy typu 1, mózgowego porażenia dziecięcego. Ogółem liczba takich chorób zawiera niemal 80 pozycji.