Polskie Towarzystwo Ginekologiczne pozytywnie opiniuje pobieranie i deponowanie krwi pępowinowej

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne pozytywnie opin...

Grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) wydała pozytywną opinię opobieraniu krwi pępowinowej ideponowaniu komórek macierzystych wwyspecjalizowanych bankach. Wdokumencie, który ukazał się wmiesięczniku „Ginekologia Polska”, zwrócono szczególną uwagę na potrzebę edukacji lekarzy n...

Więcej
Światowy Kongres Krwi Pępowinowej (World Cord Blood Congress)

Światowy Kongres Krwi Pępowinowej (World Cord Bloo...

W dniach 4-7 listopada wMarsylii odbył się Światowy Kongres Krwi Pępowinowej. Uczestniczyło wnim około 300 specjalistów zcałego świata na co dzień zajmujących się wykorzystaniem krwi pępowinowej wleczeniu chorób. W prezentowanych wykładach iwynikach badań podkreślano ugruntowaną pozycje krwi pępowi...

Więcej
Komórki macierzyste w leczeniu ciężkiej choroby skóry

Komórki macierzyste w leczeniu ciężkiej choroby sk...

Naukowcy zUniwersytetu Minnesota dowiedli, że komórki macierzyste mogą zmienić przebieg pęcherzowego oddzielania się skóry (epidermolysis bullosa, EB). Jest to uwarunkowana genetycznie ciężka choroba skóry, wktórej zpowodunieprawidłowej budowy skóry dochodzi do łatwego jej uszkodzenia nawet wwyniku...

Więcej
Nowe dane dotyczące żywotności komórek macierzystych po rozmrożeniu

Nowe dane dotyczące żywotności komórek macierzysty...

Komórki macierzyste zkrwi pępowinowej sąw bankach krwi pępowinowej wtemperaturze około -190 stopni Celsjusza. Dotychczas opublikowane obserwacje potwierdzające zachowaną żywotność komórek macierzystych po rozmrożeniu dotyczyły 15 letniego okresu przechowywania. Niedawno pojawiła się publikacja auto...

Więcej
FamiCord – międzynarodowa marka rodzinnego deponowania krwi pępowinowej PBKM - kontynuuje ekspansję zagraniczną

FamiCord – międzynarodowa marka rodzinnego deponow...

Polski Bank Komórek Macierzystych(PBKM) jest największym bankiem komórek macierzystych wPolsce iod kilku lat rozwija działalność zagraniczną poprzez banki skupione wswojej grupie kapitałowej pod marką FamiCord. W czerwcu poprzez swoje spółki zależne podpisaliśmy kolejne umowy zpartnerami wMołdawii...

Więcej
Efektywna technika namnażania komórek macierzystych z krwi pępowinowej

Efektywna technika namnażania komórek macierzystyc...

W Stanach Zjednoczonych wośrodku Fred Hutchinson Cancer Research po raz pierwszy namnożono komórki CD34+ zkrwi pępowinowej uzyskując ich 164 krotne zwiększenie wporównaniu zilością wyjściową. Ilość komórek CD 34+ (których odsetek wkrwi pępowinowej to około 10% wszystkich komórek macierzystych) warun...

Więcej
Światowe autorytety w hematologii wspierają usługi prywatnego (rodzinnego) deponowania krwi pępowinowej

Światowe autorytety w hematologii wspierają usługi...

CORD:USE jeden znajwiększych publicznych banków krwi pępowinowej wUSA wprowadza ofertę prywatnego deponowania komórek macierzystych. Wtym celu powołał Rodzinny Bank Krwi Pępowinowej , którego założycielem jest dr Hal Broxmeyer , który jednocześnie jest Prezydentem American Society of Hematology -naj...

Więcej
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) – lider w przechowywaniu krwi pępowinowej w Polsce – wprowadza nową ofertę dla klientów

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) – li...

KASETA PLUS to pierwsza wPolsce oferta dająca możliwość podziału pobranej ilości krwi pępowinowej na dwie części. Obie części przechowywane są wjednej kasecie, ale mogą zostać wykorzystane niezależnie – nawet wróżnym czasie iw różnym celu. Dotychczas stosowana wPolsce technologia umożliwiała wykorz...

Więcej
Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required