Nagroda dla prof. Domańskiej-Janik za badania nad krwią pępowinową Nagrodę im. Tadeusza Browicza otrzymała prof. Krystyna Domańska-Janik, kierująca Zakładem Neurobiologii Naprawczej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Została wyróżniona za cykl prac, których tematyke zdefiniowano jako "Próbę otrzymania funkcjonalnych komórek ośrodkowego układu nerwowego z ludzkiej krwi pępowinowej". definicja precyzyjnie określa charakter i rangę osiągnięć prof. Domańskiej-Janik, które rokują nadzieję na wykorzystanie wywodzących się z łatwo dostępnej (i etycznie niekontrowersyjnej) krwi pępowinowej komórek do terapii uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.