Przeszczep szpiku kostnego wyleczył pacjenta z AIDS

Przeszczep szpiku kostnego wyleczył pacjenta z AID...

Zdaniem niemieckich lekarzy była to pierwsza na świecie tego typu reakcja organizmu nieuleczalnie chorego pacjenta.42-letni mieszkaniec Berlina cierpiał nie tylko na AIDS, ale także na białaczkę, był więc naturalnym kandydatem do przeszczepu szpiku kostnego. Operacja tego typu jest standardową metod...

Więcej
Leczenie serca w dobie high-tech

Leczenie serca w dobie high-tech

Hodowane zastawki, nowa generacja urządzeń do odblokowywania zatkanych przez miażdżycę tętnic, nanocząsteczki wymierzone wkomórki sprzyjające zawałom, makrogenerator wykorzystujący energie bicia serca do ładowania rozruszników - jeszcze kilka lat temu takie nowinki zaliczane były do science fiction....

Więcej
Komórki macierzyste z krwi pępowinowej w hodowlach in vitro wytwarzają krwinki czerwone

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej w hodowlach...

W październikowym numerze miesięcznika Transfusion badacze koreańscy zośrodka uniwersyteckiego wSeulu opublikowali wyniki doświadczeń, które oznaczają ogromny postęp wdziedzinie wykorzystania komórek macierzystych zkrwi pępowinowej namnażanych whodowlach in vitro.Uzyskane zkrwi pępowinowej komórki m...

Więcej
Brat ratuje brata

Brat ratuje brata

Ma zaledwie kilka dni, ajuż jest bohaterem - hiszpańskich mediów, aprzede wszystkim swojego starszego brata. Maleńki Javier uratuje prawdopodobnie sześcioletniego Andresa przed życiem pełnym cierpień. Wszystko dzięki komórkom macierzystym. Po raz pierwszy wHiszpanii ipo raz drugi na świecie urodziło...

Więcej
Polski Bank Komórek Macierzystych na XXXIV EBMT Meeting

Polski Bank Komórek Macierzystych na XXXIV EBMT Me...

W 2008 roku, coroczny zjazd European Group for Blood and Marrow Transplantation odbył się we Włoszech, we Florencji.Zjazd obejmował również XXIV spotkanie Grupy Pielęgniarskiej, VII spotkanie Grupy Zarządzająca Danymi oraz II Dzień Pacjenta. Wzjeździe, wśród kilku tysięcy osób [głównie zEuropy, USA...

Więcej
Komórki macierzyste - postępy w dziedzinie klinicznych zastosowań

Komórki macierzyste - postępy w dziedzinie klinicz...

W dniach od 30 marca do 2 kwietnia 2008 roku odbyła się we Florencji Konferencja Europejskiej Grupy Przeszczepiania Komórek Krwi iSzpiku.Kliniczne zastosowanie krwi pępowinowej przedstawiono w46 publikacjach. Wwielu doniesieniach wykazano, że przeszczepienie krwi pępowinowej powodowało odbudowę ukła...

Więcej
Komórki macierzyste - przeszczepianie jest wskazane częściej niż to dotychczas oceniano

Komórki macierzyste - przeszczepianie jest wskazan...

W marcowym numerze czasopisma Biology of Blood and Marrow Transplantation (143,316,2008) opublikowano artykuł omawiający prawdopodobieństwo zapotrzebowania na krwiotwórcze komórki macierzyste wciągu całego życia.Na podstawie analizy danych dotyczących przeszczepiania komórek macierzystych wStanach Z...

Więcej
Komórki macierzyste - przeszczep w USA

Komórki macierzyste - przeszczep w USA

Krew pępowinowa przechowywana wprywatnym banku wKalifornii została wykorzystana do przeszczepu.Na 49. konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów wAtlancie (8-11 grudnia 2007) przedstawiono sprawozdanie zdziałalności prywatnego banku krwi pępowinowej wSan Diego. Wokresie od grudnia 1993 do cz...

Więcej