Organizacja prywatnych banków krwi pępowinowej w Tucson, Arizona (Cord Blood Registry, Arizona, USA) przedstawiła na konferencji Amerykańskich Banków Krwi (20-23.10.2007) w Kalifornii sprawozdanie dotyczące przeszczepiania "rodzinnej" krwi pępowinowej. W latach 2000-2007 wydano szpitalom 53 opakowania "rodzinnej" krwi pępowinowej, w tym 13 do zastosowania jako przeszczepy autologiczne. Cztery takie przeszczepy wykonano z dobrymi wynikami u chorych z niedokrwistością aplastyczną, dwa u chorych z cukrzycą typu 1, a pozostałe wykorzystano do prób klinicznych w leczeniu chorób neurologicznych.
Autorzy zwracają uwagę na rosnące zapotrzebowanie na autologiczne komórki macierzyste z krwi pępowinowej dla potrzeb medycyny regeneracyjnej.