Na konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi w Kalifornii (20-23 października 2007r.) przedstawiono pomyślne wyniki leczenia czterech dzieci z niedokrwistością aplastyczną.  Chorym przeszczepiono ich własną (autologiczną) krew pępowinową, którą pobrano po urodzeniu i przechowywano w prywatnych bankach. Jednemu choremu przeszczepiono krew pępowinową przechowywaną przez 114 miesięcy.
Autorzy doniesienia stwierdzają, że przeszczepianie autologicznej krwi pępowinowej jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia niedokrwistości aplastycznej.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required