Uzyskaliśmy prestiżową akredytację Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi (AABB).

W lipcu 2009 roku ponownie dowiedliśmy o jakości naszych usług, czego wyrazem jest utrzymanie akredytacji AABB. 
Ponownie poddaliśmy się szczegółowej kontroli przeprowadzonej przez wysokowykwalifikowanych audytorów z American Association of Blood Banks. 
Inspekcja nie wykazała nieprawidłowości, potwierdziła wysoki poziom oferty PBKM S.A. 
Posiadanie jej ułatwia współpracę polskiego banku z podobnymi instytucjami na całym świecie w ramach specjalnego programu doskonalenia zawodowego i stałego podnoszenia jakości usług. Proces przygotowań zajął niemal dwa lata.
Program akredytacji AABB prowadzi od roku 1958. Obecnie programem tym objęta jest działalność banków krwi i innych placówek służby krwi, a także instytucji zajmujących się terapia komórkową oraz referencyjnych laboratoriów immunohematologicznych. Celem programu jest ustalenie czy metody, procedury, sprzęt oraz wiedza personelu danej instytucji spełnia standardy ustalone przez AABB. Działanie zgodne z tymi standardami zapewnia spełnienie najwyższych wymogów jakościowych obowiązujących nie tylko w Stanach Zjednoczonych lecz także na całym świecie. Akredytacja AABB oznacza uznanie dla dotychczasowej działalności PBKM i zobowiązuje do dalszego usprawniania i stałego podnoszenia poziomu usług. Organizacje, posiadające akredytację AABB uważane są za wyróżniające się w określonej dziedzinie działalności.
AABB jest międzynarodową organizacją członkowską, o charakterze niedochodowym (non-profit), której głównym celem jest rozwój transfuzjologii (medycyny transfuzyjnej) i pokrewnych metod leczenia.
AABB ustala standardy, prowadzi działalność akredytacyjną, publikuje książki, podręczniki i czasopisma, a także prowadzi działalność szkoleniową dla poprawy bezpieczeństwa chorych i dawców. Członkami AABB są banki krwi, organizacje służby krwi, instytucje prowadzące terapię komórkową i laboratoria diagnostyczne oraz pracownicy tych instytucji w 50 stanach oraz 80 krajach. AABB obsługuje ponad 1800 instytucji i zrzesza 8000 ich pracowników: lekarzy, naukowców, techników medycznych, pielęgniarek, administratorów i innych.