W miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie "Puls Medycyny" z dnia 19.12.2007 ukazał się artykuł dr n.biol. Marty Koton-Czarneckiej Pt. "Liczne terapeutyczne zastosowania komórek macierzystych".We wstępie autorka stwierdza, że " choroby układu krążenia, cukrzyca, schorzenia neurologiczne i okulistyczne, nie trzymanie moczu, a nawet POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) będą prawdopodobnie w przyszłości mogły być leczone za pomocą przeszczepów komórek macierzystych lub otrzymanych w laboratorium pochodnych tych komórek."  Autorka omawia opublikowane wyniki badania nad przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych w leczeniu urazów rdzenia kręgowego. W badaniach uczestniczyło 38 pacjentów. Po przeszczepieniu komórek macierzystych ze szpiku "15 pacjentów odzyskało zdolność stania, 10 nabyło umiejętności chodzenia przy pomocy specjalnego oprzyrządowania, a pięciu przy pomocy kul."

Zdaniem badaczy z University of Cincinnati w USA dorosłe komórki macierzyste można wykorzystać w leczeniu chorób rogówki. "Wstrzyknięcie ich do zniekształconej rogówki oka myszy spowodowało, że chore oko zostało wyleczone."

Naukowcy z University of San Paulo i Northwestern University w Chicago uzyskali dobre wyniki w leczeniu komórkami macierzystymi cukrzycy typu 1.

Naukowcom z Uniwersytetu Teksańskiego w Galvestone udało się pobudzić komórki macierzyste z krwi pępowinowej do wytwarzania insuliny.

Na zakończenie  artykułu, autorka stwierdza:
"Największym problemem w terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych jest sposób ich pozyskiwania. Stosowanie ludzkich komórek embrionalnych uzyskiwanych w wyniku klonowania zarodków budzi wiele kontrowersji i w większości krajów jest niedozwolone. Hematopetyczne i mezenchymalne komórki macierzyste istniejące w dorosłym szpiku i wykorzystywane w wielu dotychczasowych doświadczeniach mają natomiast dużo mniejszy potencjał niż komórki embrionalne. Rozwiązaniem pośrednim jest np. zastosowanie komórek pochodzących z krwi pępowinowej."

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required