Aktualności

2/04/2018/ABCtherapy

2/04/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 2/04/2018/ABCtherapyW związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków...

1/04/2018/ABCtherapy

1/04/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2018/ABCtherapyW związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków...

2/02/2018/ABCtherapy

2/02/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018/ABCtherapyW związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków...

1/02/2018/ABCtherapy

1/02/2018/ABCtherapy

W związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach...

Projekt INP - Dofinansowanie

Projekt INP - Dofinansowanie

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. otrzymał dofinansowanie projektu badawczo – rozwojowego „Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na mezenchymalnych komórkach macierzystych Galarety Whartona w leczeniu Stwardnienia Zanikowego Bocznego” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...