Aktualności

01/08/2018/ABCtherapy

01/08/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2018/ABCtherapyW związku z realizacją Projektu ,,Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków...

03/07/2018/ABCtherapy

03/07/2018/ABCtherapy

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. informuje, że w dniu 2.08.2018 postępowanie przetargowe dotyczące zapytania ofertowego nr 3/07/2018/ABCtheraphy zostało unieważnione.

02/07/2018/ABCtherapy

02/07/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2018/ABCtherapyW związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków...

01/07/2018 ABCtherapy

01/07/2018 ABCtherapy

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. informuje, że w dniu 17.07.2018 postępowanie przetargowe dotyczące zapytania ofertowego nr 1/07/2018/ABCtheraphy zostało unieważnione.

02/06/2018 Circulate

02/06/2018 Circulate

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2018/CIRCULATEW związku z realizacją Projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” (Akronim CIRCULATE), współfinansowanego ze środków krajowych w ramach Programu STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych zaprasza do składania...

01/06/2018 Circulate

01/06/2018 Circulate

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2018/CIRCULATEW związku z realizacją Projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” (Akronim CIRCULATE), współfinansowanego ze środków krajowych w ramach Programu STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych zaprasza do składania...

02/06/2018/ABCtherapy

02/06/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2018/ABCtherapyW związku z realizacją Projektu „ Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze...

01/06/2018/ABCtherapy

01/06/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 1/062018/ABCtherapyW związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków...

1/04/2018/ABCtherapy

1/04/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2018/ABCtherapyW związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków...

2/04/2018/ABCtherapy

2/04/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 2/04/2018/ABCtherapyW związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków...