4 grudnia br., na uroczystej gali w Brukseli, zostali ogłoszeni zwycięzcy konkursu European Small and Mid-Cap Awards 2018. Spółka Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (Grupa FamiCord) zwyciężyła w kategorii Star of Innovation – najbardziej innowacyjnych europejskich spółek giełdowych.

Już sama nominacja do konkursu, a potem kwalifikacja do ścisłego finału była dla nas dużym sukcesem. W finale konkursu European Small and Mid-Cap Awards 2018 zajęliśmy pierwsze miejsce w prestiżowej kategorii “Star of Innovation”. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, które podkreśla, że Grupa FamiCord jest jedną najlepszych na europejskim rynku firm zorientowanych na wdrażanie innowacji w swoim modelu biznesowym. Nagroda jest tym bardziej cenna, że jest przyznawana przez międzynarodowe i niezależne Jury składające się z autorytetów rynku kapitałowego i czołowych europejskich dziennikarzy finansowych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu - przede wszystkim pracownikom. Ich wkład i zaangażowanie w budowę pozycji Grupy FamiCord na rynkach zagranicznych jak i w Polsce zostało w ten sposób docenione mówi Jakub Baran, prezes zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Grupa FamiCord).

Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska i Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. Spółki zgłasza do konkursu 27 europejskich parkietów. Konkurs promuje najdynamiczniej rozwijające się firmy z rynków kapitałowych całego kontynentu. Spółkę Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. do konkursu zgłosiła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tegorocznego konkursu European Small and Mid-cap Awards mogły być nominowane spółki o małej i średniej kapitalizacji, które są notowane na europejskich giełdach papierów wartościowych i przeprowadziły pierwszą publiczną ofertę akcji (IPO) w latach 2016-2017.

Więcej informacji o finale konkursu na stronie:
http://www.europeansmallandmidcapawards.eu/

O PBKM

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla Partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana obecnie w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III (docelowo będzie 8 prób klinicznych) w ramach których są/będą prowadzone terapie różnych chorób z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required