Zapytania ofertowe
i aktualności

4 grudnia br., na uroczystej gali w Brukseli, zostali ogłoszeni zwycięzcy konkursu European Small and Mid-Cap Awards 2018. Spółka Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (Grupa FamiCord) zwyciężyła w kategorii Star of Innovation – najbardziej innowacyjnych europejskich spółek giełdowych.

Już sama nominacja do konkursu, a potem kwalifikacja do ścisłego finału była dla nas dużym sukcesem. W finale konkursu European Small and Mid-Cap Awards 2018 zajęliśmy pierwsze miejsce w prestiżowej kategorii “Star of Innovation”. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, które podkreśla, że Grupa FamiCord jest jedną najlepszych na europejskim rynku firm zorientowanych na wdrażanie innowacji w swoim modelu biznesowym. Nagroda jest tym bardziej cenna, że jest przyznawana przez międzynarodowe i niezależne Jury składające się z autorytetów rynku kapitałowego i czołowych europejskich dziennikarzy finansowych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu - przede wszystkim pracownikom. Ich wkład i zaangażowanie w budowę pozycji Grupy FamiCord na rynkach zagranicznych jak i w Polsce zostało w ten sposób docenione mówi Jakub Baran, prezes zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Grupa FamiCord).

Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska i Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. Spółki zgłasza do konkursu 27 europejskich parkietów. Konkurs promuje najdynamiczniej rozwijające się firmy z rynków kapitałowych całego kontynentu. Spółkę Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. do konkursu zgłosiła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tegorocznego konkursu European Small and Mid-cap Awards mogły być nominowane spółki o małej i średniej kapitalizacji, które są notowane na europejskich giełdach papierów wartościowych i przeprowadziły pierwszą publiczną ofertę akcji (IPO) w latach 2016-2017.

Więcej informacji o finale konkursu na stronie:
http://www.europeansmallandmidcapawards.eu/

O PBKM

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla Partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana obecnie w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III (docelowo będzie 8 prób klinicznych) w ramach których są/będą prowadzone terapie różnych chorób z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Imię i nazwisko
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.