W związku z realizacją Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” (akronim BIOOPA), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:

przenośnej zgrzewarki do drenów – 1 szt

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 11.00