Informacje
naukowe.

Drodzy Lekarze,
Tę sekcję dedykujemy Wam. Chcemy, aby sekcja ta służyła Wam pomocą i inspiracją w rozmowie z ciężarnymi na coraz powszechniejszy temat, jakim jest bankowanie krwi pępowinowej i sznura pępowiny, oraz wykorzystanie komórek macierzystych.

Polski Bank Komórek Macierzystych dzięki swoim specjalistom jest na bieżąco z najświeższymi doniesieniami dotyczącymi krwi pępowinowej. Współpracujemy z Towarzystwami Naukowymi, Instytucjami ,Klinikami Transplantologii. Ta sekcja jest dedykowana lekarzom, zainteresowanym aktualnym miejscem komórek macierzystych z krwi pępowinowej w terapii chorób.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie dobrowolnego honorowego dawstwa tkanek i komórek (2011/2193(INI))

Parlament Europejski docenił postęp, jaki dokonał się w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi. Wziął również pod uwagę fakt, że przeszczep allogeniczny okazał się skuteczny u wielu chorych oraz, że istnieją wiarygodne doniesienia, iż przeszczepy autologiczne tego rodzaju są skuteczne, zwłaszcza u chorych dzieci.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego


Podstawowe informacje na temat krwi pępowinowej

Materiał recenzowany przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Materiał przygotowany z okazji XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa

Opinia ekspertów OTHiOD


Opinia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) na temat pobierania krwi pępowinowej

PTG popiera bankowanie krwi pępowinowej w każdej postaci i pozostawia decyzję dotyczącą bankowania Kobiecie.

Opinia PTG


Przewodnik po najczęstszych pytaniach medycznych dotyczących bankowania komórek macierzystych krwi pępowinowej

Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi na najbardziej nurtujące lekarzy ginekologów  pytania dotyczące zagadnień związanych z bankowaniem krwi pępowinowej.

Przewodnik dla lekarzy


Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

Przeszczepianie krwi pępowinowej w polskich ośrodkach pediatrycznych:

Raport


Publikacja dotycząca pierwszego w Polsce autologicznego użycia krwi pępowinowej

Krew była zbankowana w Polskim Banku Komórek Macierzystych a wykorzystana dzięki współpracy naukowców z PAN i klinicystów z Centrum Zdrowia Dziecka

Auto CB Transpl Stem


Aktualne statystyki dotyczące wykorzystania i skuteczności terapii z użyciem komórek macierzystych w USA

Zobacz aktualne statystyki dotyczące wykorzystania i skuteczności terapii z użyciem komórek macierzystych w USA

https://bethematchclinical.org/resources-and-education/hct-presentation-slides/#/


Rejestr toczących się badań

Należy wpisać w wyszukiwanie „cord blood stem cells”

https://www.clinicaltrials.gov/


Przeszczepienia komórek macierzystych u chorych ze sklerodermą

Badania kliniczne wykazują, że autologiczne przeszczepienia komórek macierzystych znacząco zwiększają przeżycie u pacjentów z zaawansowaną sklerodermą (twardziną układową).

http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/EULAR/33135

Imię i nazwisko
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.