4 minuty czytania
Spis treści
  1. Najważniejsze formalności po porodzie – co i kiedy załatwić?
  2. Jakie inne formalności po urodzeniu dziecka należy załatwić?
  3. Nieobowiązkowe formalności po urodzeniu dziecka

Najważniejsze formalności urzędowe, czyli rejestrację w urzędzie stanu cywilnego, najczęściej tuż po porodzie reguluje ojciec nowo narodzonego dziecka. Ważną sprawą jest także organizacja urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego u pracodawcy.

Najważniejsze formalności po porodzie – co i kiedy załatwić?

Formalności związane z urodzeniem dziecka to przede wszystkim sporządzenie aktu urodzenia, dzięki któremu noworodek staje się pełnoprawnym obywatelem kraju. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby. Jednym jest osobista wizyta w urzędzie stanu cywilnego z kompletem niezbędnych dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców oraz ich związek małżeński. W przypadku, kiedy rodzice nie są małżeństwem, warto przygotować również odpisy aktów urodzenia obojga. Sporządzenie aktu urodzenia dziecka w formie papierowej jest bezpłatne. Szpital w ciągu 3 dni przekazuje kartę narodzin do USC. Zarejestrować się należy najpóźniej 21 dnia od jej wystawienia, czyli od daty porodu. 

Formalności po urodzeniu dziecka można dopełnić również on-line przy pomocy profilu zaufanego założonego na specjalnej stronie internetowej. Umożliwi on także załatwienie innych spraw urzędowych w przyszłości. Udając się natomiast do urzędu stanu cywilnego, warto złożyć wniosek o nadanie dziecku numeru PESEL. W sytuacji, kiedy maluch urodził się poza granicami kraju, w którym będzie mieszkał na stałe lub do którego rodzice planują wrócić, można poddać transkrypcji jego zagraniczny akt urodzenia i wyrobić dokumenty w ojczystej wersji. Formalnościami związanymi z rejestracją najczęściej zajmuje się ojciec noworodka, ponieważ matka opiekuje się dzieckiem i regeneruje siły po porodzie.

SRODTEKSTOWY ILE TO KOSZTUJE v2

Jakie inne formalności po urodzeniu dziecka należy załatwić?

Mamom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni przy narodzinach jednego dziecka, a także urlop rodzicielski, do ewentualnego podziału z ojcem malucha, w wymiarze 32 tygodnie. Aby otrzymać tymczasowe zwolnienie od pracy, należy również przestrzegać pewnych procedur. Trzeba dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbyty poród oraz kopię aktu urodzenia dziecka. Aby móc bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzystać urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, trzeba również złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Warto też zgłosić dziecko do ubezpieczenia ZUS w dziale kadr swojego zakładu pracy. Jeśli rodzice są rolnikami, zgłoszenia należy dokonać w KRUS-ie, natomiast w przypadku, kiedy oboje nie pracują, należy udać się w tym celu do urzędu pracy. Tych formalności trzeba dopilnować w ciągu 7 dni od otrzymania numeru PESEL dziecka. W sytuacji, kiedy rodzice posiadają dodatkowe ubezpieczenie, powinni również skontaktować się w tej sprawie ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie zdrowotne daje maluchowi prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach NFZ.

Nieobowiązkowe formalności po urodzeniu dziecka

Jest wiele nieobowiązkowych formalności po porodzie, które mogą jednak znacznie poprawić sytuację finansową rodziców, a także komfort ich życia. Na początku warto zarejestrować malucha w przychodni zdrowia, aby w razie konieczności mógł odbyć wizytę u pediatry. Najlepiej założyć kartę dla dziecka w ciągu miesiąca od narodzin. Można również skorzystać z jednorazowego benefitu, tzw. becikowego, wynoszącego 1000 zł. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta, gminy lub w innym przeznaczonym do tego punkcie. O przyznaniu zapomogi decyduje dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę. Na dopełnienie tych formalności rodzice mają 12 miesięcy. Można też składać inne wnioski na programy benefitowe, np. Rodzina 500+.

 

 


Zainteresują Cię również:

Bankowanie krwi pępowinowej

Sprawdź ile kosztuje?

Michał, Ada, Antek, Wojtek i inne dzieci…

Poznaj historie pacjentów leczonych krwią pępowinową

Bezpłatny kurs online

Z nagraniami ekspertów, który jeszcze lepiej przygotuje Cię do porodu i opieki nad maluszkiem....