4 minuty czytania
Spis treści
  1. Odklejenie się łożyska- przyczyny i czynniki ryzyka
  2. Odklejenie się łożyska- objawy i rozpoznanie
  3. Powikłania odklejenia się łożyska
  4. Odklejenie się łożyska- leczenie
  5. Odklejenie się łożyska a pobranie krwi pępowinowej

Odklejenie się łożyska- przyczyny i czynniki ryzyka

Do przyczyn przedwczesnego oddzielania się łożyska zalicza się głównie zmiany w krążeniu maciczno- łożyskowym oraz  nieprawidłowe unaczynienie płyty łożyska. Fizjologicznie do „odklejenia” łożyska dochodzi w 3. okresie porodu. Gdy zaś łożysko oddzieli się od ściany macicy wcześniej- mamy do czynienia z opisywanym przedwczesnym odklejeniem się łożyska. W miejscu oddzielania dochodzi do krwawienia, a biorąc pod uwagę to, że przez łożysko przepływa około 600 ml krwi na minutę, sytuacja ta może mieć tragiczne skutki. Wiąże się z bardzo dużą utratą krwi przez matkę oraz z niedostatecznym dostarczaniem tlenu i składników odżywczych dla dziecka. 

Na większe ryzyko odklejenia się łożyska narażone są kobiety chorujące na nadciśnienie tętnicze. Poza tym do czynników sprzyjających tej sytuacji zalicza się: ciążę wielopłodową, wielowodzie, łożysko przodujące czy też krótką pępowinę i nieprawidłowości w budowie macicy. Ponadto, ryzyko to wzrasta po urazach jamy brzusznej np. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Udowodniono także, że im starsza jest kobieta ciężarna, tym większa jest szansa na odklejenia się łożyska.

Odklejenie się łożyska- objawy i rozpoznanie

W 70-80% przypadków w przebiegu przedwczesnego oddzielania się łożyska pojawia się krwawienie z dróg rodnych kobiety. Jeśli zaś krew zbiera się między ścianą macicy a łożyskiem, wtedy może być ono nieuwidocznione. Poza tym kobiety skarżą się na ból brzucha oraz dolegliwości skurczowe. Postawienie diagnozy utrudnia fakt, że często do odklejenia się łożyska dochodzi w czasie porodu, gdy objawy te nie sygnalizują nic niepokojącego. Podczas przedwczesnego oddzielania się łożyska dochodzi do niedotlenienia, co objawia się nieprawidłowościami w zapisie KTG, a w najgorszym wypadku- obumarciem dziecka. Badanie ultrasonograficzne w tej sytuacji ma ograniczone zastosowanie, ponieważ wynaczyniona krew może być pomylona z łożyskiem.

Kurs Srodtekstowy v1 1

Powikłania odklejenia się łożyska

W wyniku odklejenia się łożyska dochodzi do krwotoku, który może być jawny lub dyskretny. Duża ilość krwi, którą traci kobieta z każdą minutą może doprowadzić do wstrząsu, zaburzeń w układzie krzepnięcia, a w najgorszym wypadku do śmierci. Z przedwczesnym oddzielaniem się łożyska wiążą się też bardzo poważne powikłania dla dziecka. Im większa część łożyska ulegnie odklejeniu, tym większe jest ryzyko niedotlenienia u dziecka i konsekwencji z tym związanych. Gdy niedotlenienie trwa zbyt długo może dojść do zgonu dziecka.

Jeśli do przedwczesnego oddzielenia się łożyska dojdzie przed 37. tygodniem ciąży dziecko narażone jest na powikłania związane z porodem przedwczesnym i co za tym idzie wcześniactwem.  Należą do nich m.in. retinopatia wcześniacza, martwicze zapalenie jelit czy też zaburzenia oddychania.

Odklejenie się łożyska- leczenie

Z racji poważnych konsekwencji stanu jakim jest przedwczesne odklejenie się łożyska, niezbędna jest szybka i prawidłowa diagnoza. Niestety jest ona utrudniona z racji niespecyficznych objawów. Niejasny obraz kliniczny opóźnia więc włączenie leczenia. Najczęściej jednak postępowanie w przypadku odklejenia się łożyska uzależnione jest w dużej mierze od stanu kobiety i dziecka. Ciążę powikłaną przedwczesnym oddzieleniem się łożyska kończy się cięciem cesarskim.

Odklejenie się łożyska a pobranie krwi pępowinowej

Sam fakt przedwczesnego oddzielenia się łożyska nie stanowi przeciwwskazania do pobrania krwi pępowinowej dziecka. Personel medyczny może natomiast odstąpić od tej czynności, gdy życie dziecka lub kobiety będzie zagrożone. Warto wiedzieć, że zarówno podczas porodu siłami natury, jak i drogą cięcia cesarskiego możliwe jest pobranie takiej ilości krwi pępowinowej, która wystarcza do uzyskania odpowiedniej liczby komórek macierzystych. Więcej informacji na temat pobrania krwi pępowinowej można znaleźć tutaj.

 


Oceń artykuł

3,0

wg. 10 ocen

Zainteresują Cię również:

Bankowanie krwi pępowinowej

Sprawdź ile kosztuje?

Michał, Ada, Antek, Wojtek i inne dzieci…

Poznaj historie pacjentów leczonych krwią pępowinową

Bezpłatny kurs online

Z nagraniami ekspertów, który jeszcze lepiej przygotuje Cię do porodu i opieki nad maluszkiem....