4 minuty czytania
Spis treści
  1. Komu przysługuje zasiłek chorobowy w ciąży?
  2. Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży w UK
  3. Co jeszcze przysługuje pracującej kobiecie w ciąży?

Zasiłek chorobowy w Wielkiej Brytanii osobom, które są zatrudnione przez pracodawcę lub agencję pracy. Jest to zapomoga gwarantowana ustawowo, a obowiązek jej wypłacania spoczywa na pracodawcy. Chorobowe może być pobierane maksymalnie przez 28 tygodni w roku. Wyjątek stanowią kobiety ciężarne, które są na zwolnieniu lekarskim z powodów bezpośrednio związanych z ciążą. Wówczas dni niezdolności do pracy są naliczane osobno.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy w ciąży?

Ciąża w Wielkiej Brytanii jest traktowana jako stan fizjologiczny, dlatego kobiecie nie przysługuje zwolnienie lekarskie z jej powodu. Natomiast ciężarna może udać się na chorobowe, kiedy zachoruje lub pojawią się dolegliwości związane z ciążą, które uniemożliwiają wykonywanie pracy. Zasiłek chorobowy w UK nosi nazwę Statutory Sick Pay (SSP).

Zasiłek chorobowy w ciąży przysługuje kobiecie, która:

  • jest zatrudniona przez pracodawcę na umowę o pracę;
  • jest zatrudniona przez minimum 8 tygodni (chyba że w umowie z pracodawcą ten okres jest krótszy);
  • przebywa na zwolnieniu dłużej niż 4 dni robocze;
  • poinformuje pracodawcę o chorobie w ciągu 7 dni;
  • zarabia co najmniej 116 funtów tygodniowo.

Zasiłek chorobowy w UK nie przysługuje kobietom, które przebywają na urlopie macierzyńskim (Maternity Leave). Ciężarna może się na niego udać już na 11 tygodni przed datą planowanego porodu. Wówczas ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Polskie obywatelki mają takie samo prawo do pobierania zasiłków chorobowych w UK, jak mieszkańcy innych państw. Wystarczy, że są one zatrudnione legalnie oraz spełniają określone wymogi. Żadna kobieta ponadto nie może zostać zwolniona z pracy z powodu zwolnienia chorobowego w ciąży. Taka sytuacja jest traktowana jako dyskryminacja z powodu płci, co wiąże się z ukaraniem pracodawcy.

Zobacz również: Jak radzić sobie z chorobą w ciąży?

Srodtekstowy v3

Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży w UK

Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży, który przysługuje kobietom zatrudnionym w Wielkiej Brytanii, jest stała i nie zależy od zarobków. W 2019 roku każda ciężarna otrzymuje 94,25 funty tygodniowo. Pracodawca może wypłacić go w całości raz w miesiącu lub w transzach co 7 dni (kwestia do ustalenia indywidualnie z pracodawcą).

W wielu miejscach pracy przysługują dodatkowe programy pomocowe, które gwarantują wypłatę świadczeń ponad SSP. Wówczas to, ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży, zależy od ustaleń z pracodawcą. Ważne jest, że w żadnym wypadku kwota nie może być niższa niż 94,25 funty tygodniowo.

Zasiłek chorobowy w UK jest wypłacany przez pracodawcę nie dłużej niż przez 28 tygodni w roku. Jednakże w przypadku kobiet ciężarnych dni zwolnienia lekarskiego z powodu dolegliwości związanych z ciążą liczone są oddzielnie. Dzięki temu okres wypłaty świadczenia wydłuża się.

Co jeszcze przysługuje pracującej kobiecie w ciąży?

Kobieta w ciąży, która pracuje w Anglii, ma prawo do tego, aby pracodawca przystosował jej stanowisko pracy do stanu, w którym się aktualnie znajduje. Jeżeli nie może tego zrobić, powinien wysłać kobietę na urlop, podczas którego wypłaca jej wynagrodzenie. Ponadto ciężarnej przysługują wolne godziny na czas kontrolnej wizyty u położnej, wykonywania badań lub zajęć w szkole rodzenia. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii kobieta ma obowiązek poinformować pracodawcę o ciąży najpóźniej 15 tygodni przed porodem. Jego data znajduje się na zaświadczeniu MAT B1 wydawanym przez położną. 

Każda ciężarna w UK ma prawo do urlopu macierzyńskiego oraz jednorazowej zapomogi socjalnej w wysokości 500 funtów. Aby ją otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek w wyznaczonym terminie.

Zobacz także: Depresja poporodowa podczas pobytu w UK


Oceń artykuł

3,0

wg. 4 ocen

Zainteresują Cię również:

Bankowanie krwi pępowinowej

Sprawdź ile kosztuje?

Michał, Ada, Antek, Wojtek i inne dzieci…

Poznaj historie pacjentów leczonych krwią pępowinową

Bezpłatny kurs online

Z nagraniami ekspertów, który jeszcze lepiej przygotuje Cię do porodu i opieki nad maluszkiem....