3 minuty czytania
Spis treści
  1. Niedokrwistość u płodu - rozpoznanie
  2. Niedokrwistość u płodu - przyczyny
  3. Niedokrwistość u płodu - postępowanie
  4. Niedokrwistość u płodu - konsekwencje

Niedokrwistość u płodu - rozpoznanie

Niedokrwistość to zbyt niskie stężenie hemoglobiny we krwi w stosunku do danego wieku ciążowego. Niedokrwistość u płodu rozpoznaje się na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie badania USG, a dokładnie przepływu w tętnicy środkowej mózgu. W przypadku występowania niedokrwistości maksymalna prędkość skurczowa (PSV MCA) w tym naczyniu jest podwyższona. Do późniejszych objawów niedokrwistości widocznych w USG zalicza się również obrzęk płodu.

Niedokrwistość u płodu - przyczyny

Wśród najczęstszych przyczyn niedokrwistości u płodu wyróżnia się konflikt serologiczny, głównie w układzie Rh. Może zdarzyć się, że niedokrwistość rozwinie się też z powodu konfliktu w rzadszych układach, na które nie działa immunoprofilaktyka stosowana w ciąży u kobiet Rh-ujemnych. Poza tym, do przyczyn niedokrwistości zalicza się infekcję parwowirusem w ciąży, która jest wyjątkowo groźna dla nienarodzonych dzieci. Dojść do anemii może również w ciążach mnogich, w których rozwinął się zespół TAPS lub TTTS.

Niedokrwistość u płodu - postępowanie

Bardzo istotne jest, aby w przypadku podejrzenia niedokrwistości u płodu, przyszła mama skierowana była do ośrodka referencyjnego. W szpitalach zajmujących się takimi pacjentkami, wykonywana jest dalsza dokładna diagnostyka i poszukiwanie przyczyn niedokrwistości, która wystąpiła u płodu. Poza badaniem przeciwciał w kierunku parwowirusa czy konfliktu serologicznego, wykonywane jest również badanie w kierunku przecieku płodowo- matczynego.

Inwazyjne badanie tzw. kordocenteza pozwala określić dokładny poziom hemoglobiny we krwi płodu, a tym samym stopień niedokrwistości. Za pomocą tej metody wykonywane są również transfuzje dopłodowe, które mają na celu zmniejszenie anemii u dziecka i są uznanym sposobem leczenia niedokrwistości. Dzięki regularnym transfuzjom możliwe jest wydłużenie czasu trwania ciąży i zmniejszenie ryzyka poważnych powikłań u dziecka.

Niedokrwistość u płodu - konsekwencje

Nieleczona niedokrwistość u płodu prowadzić może do choroby hemolitycznej płodu, rozwinięcia obrzęku uogólnionego, a w konsekwencji grozi obumarciem wewnątrzmacicznym dziecka. Z tego powodu bardzo ważna jest dokładna diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego postępowania mającego na celu zapobieżenie powikłaniom niedokrwistości.

Przeczytaj więcej: Powikłania ciąż wielopłodowych


Oceń artykuł

5,0

wg. 4 ocen

Zainteresują Cię również:

Bankowanie krwi pępowinowej

Sprawdź ile kosztuje?

Michał, Ada, Antek, Wojtek i inne dzieci…

Poznaj historie pacjentów leczonych krwią pępowinową

Bezpłatny kurs online

Z nagraniami ekspertów, który jeszcze lepiej przygotuje Cię do porodu i opieki nad maluszkiem....