Przechowywanie DNA

Pobranie i przechowywanie DNA z momentu narodzin daje szansę na jego diagnostyczne porównywanie i obserwację zmian w trakcie życia.

Współczesne metody analizy DNA zawdzięczają swoją skuteczność pracom naukowców z wielu dziedzin: medycyny, biologii, chemii. Narzędzi naukowych dostarczają fizycy, matematycy, statystycy, informatycy. Ten potencjał można wykorzystać jedynie w dobrze wyposażonym laboratorium. Badanie DNA jest skomplikowanym, wieloetapowym procesem wymagającym niesłychanej dokładności, dbałości o szczegóły, wysokiej jakości urządzeń i odczynników.

PBKM, chcąc zapewnić najwyższy standard usług, poszerza ofertę o przechowywanie DNA. Z punktu widzenia rodziców korzystających z usług PBKM przechowywanie DNA nie wymaga wykonywania żadnych dodatkowych czynności ani nie obciąża nowo narodzonego dziecka. Materiał genetyczny uzyskuje się z kilku kropel krwi pępowinowej pobranej podczas standardowej procedury pobierania krwi pępowinowej. Pozyskany materiał przechowywany jest w specjalnej probówce w takich samych warunkach jak komórki macierzyste.

Zabezpieczony materiał genetyczny można przechowywać przez wiele lat. Bankowanie materiału genetycznego pobranego po urodzeniu stwarza możliwość porównania tej wczesnej, „oryginalnej” informacji z informacjami zapisanymi w DNA komórek pobranych w późniejszych okresach życia, co może mieć znaczenie w diagnostyce niektórych chorób uważanych za zmory XXI wieku- nowotworów, chorób serca czy chorób genetycznych.

Oferta jest dostępna tylko dla osób, które podpisały umowę o przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych.

Chcesz porozmawiać o przechowywaniu DNA?

Zostaw numer

Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Tylko oddzwonimy.