1 minuta czytania

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest szerokim terminem opisującym grupę niepostępujących zaburzeń rozwojowych ruchu i postawy, które powstały na skutek uszkodzenia rozwijającego się mózgu płodu lub noworodka. W pracy przedstawiano przypadek pacjentki z mózgowym porażeniem dziecięcym, która otrzymała autologiczną krew pępowinową w dwukrotnej infuzji w ramach prowadzonego eksperymentu medycznego po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej. Krew pępowinowa wykorzystana do medycznego eksperymentu leczniczego pochodziła z Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. i spełniała standardy pozyskania, preparatyki oraz przechowywania akredytowane przez Amercian Association of Blood Banks oraz Ministerstwo Zdrowia. Zastosowanie komórek macierzystych krwi pępowinowej stanowi potencjalną możliwość w terapii osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Obiecujące wyniki badań eksperymentalnych oraz prób klinicznych powinny stać się podstawą do kolejnych etapów badań nad potencjałem komórek macierzystych krwi pępowinowej w chorobach układu nerwowego, zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Publikacja: Artykuł

 

Oceń artykuł

1,0

wg. 1 ocen

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required