4 minuty czytania
Spis treści
  1. Zielone wody płodowe- przyczyny
  2. Zielone wody płodowe- powikłania
  3. Zielone wody płodowe- zespół aspiracji smółki

Płyn owodniowy w około 99% składa się z wody. Jest on niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. Chroni przed zakażeniami, a także ewentualnymi urazami czy uciskiem na pępowinę i niedotlenieniem. Poza tym dostarcza dziecku niezbędnych składników odżywczych. Dzięki wodom płodowym możliwy jest także rozwój płuc i przewodu pokarmowego dziecka. Jakie są przyczyny zielonego płynu owodniowego?

Kurs Srodtekstowy v1 1

Zielone wody płodowe- przyczyny

Zielone wody płodowe powstają na skutek obecności w nich smółki, która wypełnia jelita dziecka w czasie ciąży. Na skład smółki składają się: płyn owodniowy, żółć oraz śluz. Im ciąża jest starsza, tym ryzyko pojawienia się zielonych wód płodowych jest większe. Wynika to m.in. z faktu dojrzałości układu pokarmowego dziecka i ruchów perystaltycznych jelit.

Najczęściej smółka oddawana jest w 1. dobie po urodzeniu. Zdarza się jednak, że dziecko wydala ją jeszcze będąc w jamie macicy. Dlaczego tak się dzieje? Jest to najczęściej spowodowane niedotlenieniem dziecka. Może też być efektem ucisku pępowiny w przypadku np. małowodzia. Podobnie jest w przypadku niewydolności maciczno- łożyskowej, która także sprzyja niedotlenieniu i tym samym występowaniu zielonych wód płodowych. W porodu dziecko podczas zstępowania główki uciska na nerw błędny, a to w konsekwencji prowadzi do wydalenia smółki. Do czynników zwiększających ryzyko zielonych wód płodowych zalicza się również m.in.: wypadnięcie pępowiny, cholestazę ciężarnych, przedwczesne oddzielanie się łożyska czy też zapalenie błon płodowych.

Zielone wody płodowe- powikłania

Powikłania zielonego płynu owodniowego dotyczą zarówno dziecka, jak i matki. Związane z nim są: obecność niedotlenienia okołoporodowego, zamartwica urodzeniowa czy też zespół aspiracji smółki. W niektórych przypadkach rozwój dziecka może być opóźniony lub wystąpić może dziecięce porażenie mózgowe. Wśród powikłań u matki najczęściej wymienia się zator płynem owodniowym, zakażenie rany czy też śródporodowe zapalenie błon płodowych i łożyska.

Nie oznacza to jednak, że obecność zielonych wód płodowych jest zawsze powodem do niepokoju. Jeśli podczas badania KTG nie pojawiają się oznaki niedotlenienia dziecka, a pobrana krew pępowinowa dziecka nie wykazuje zaburzeń równowagi kwasowo-zaburzeń, to istnieje duża szansa, że zielony płyn owodniowy nie wywoła żadnych powikłań. Niezwykle jednak ważne jest, aby w przypadku odpłynięcia zielonych wód płodowych zawsze udać się natychmiast do szpitala.

Zielone wody płodowe- zespół aspiracji smółki

Zespół aspiracji smółki to jedno z najgroźniejszych możliwych powikłań zielonych wód płodowych. Jego najpoważniejszą konsekwencją jest bowiem śmierć dziecka. Objawy pojawiające się u noworodka tuż po porodzie to m.in. szybki oddech, sinica a także obecność w płucach charakterystycznych trzeszczeń. Po wykonaniu RTG klatki piersiowej dziecka obecny jest tzw. obraz „burzy śnieżnej”. Poza tym dojść może do zatkania oskrzelików, a tym samym infekcji bakteryjnej u dziecka. Najczęściej leczenie zespołu aspiracji smółki ma miejsce na oddziale intensywnej terapii noworodków i opiera się na podawaniu antybiotyków i odśluzowywaniu dróg oddechowych dziecka. W niektórych sytuacjach niezbędne jest podanie surfaktantu.  

Bibliografia:

Położnictwo i ginekologia tom 1, G.H. Bręborowicz 2020


Oceń artykuł

5,0

wg. 3 ocen

Zainteresują Cię również:

Bankowanie krwi pępowinowej

Sprawdź ile kosztuje?

Michał, Ada, Antek, Wojtek i inne dzieci…

Poznaj historie pacjentów leczonych krwią pępowinową

Bezpłatny kurs online

Z nagraniami ekspertów, który jeszcze lepiej przygotuje Cię do porodu i opieki nad maluszkiem....