Unikatowe doświadczenie w przeszczepieniach komórek macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych posiada nie tylko największe doświadczenie w deponowaniu materiału biologicznego ale także w przekazywaniu komórek macierzystych do przeszczepień.

Wielokrotnie dostarczaliśmy do klinik transplantologicznych w Polsce i za granicą, komórki macierzyste z krwi pępowinowej w  celu ratowania zdrowia i życia.
Do listopada 2017 ponad 600 razy przygotowaliśmy i wydaliśmy komórki macierzyste ze sznura pępowiny w ramach medycznych eksperymentów leczniczych.
Tak bogate i unikatowe doświadczenie dowodzi  jakości stosowanych procedur preparatyki i przechowywania pobranego materiału. Zbudowało ono również nasze doświadczenie we współpracy z ośrodkami transplantologicznymi. Potwierdzeniem udanych przeszczepów są stosowne pisma otrzymane od klinik, które je przeprowadziły oraz zaufanie środowiska medycznego do świadczonych przez nas usług.

Dowiedz się więcej o przeszczepieniach  PBKM z krwi pępowinowej i sznura pępowiny:

Wyświetl