Nie chcę deponować zakażonej próbki, czy PBKM zwróci mi koszty opłaty wstępnej i podstawowej?

Odpowiedź: Opłata wstępna, to koszt zestawu pobraniowego , zatem jej zwrot może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku zwrócenia go do PBKM w nienaruszonym stanie. W przypadku uzyskania zarażonej krwi, mamy do czynienia z sytuacją wykorzystania zestaw pobraniowego, zatem Rodzice nie otrzymają zwrotu opłaty wstępnej.  Rodzice mogą natomiast otrzymać częściowy zwrot opłaty podstawowej, pod warunkiem, że w ciągu 30 dni odeślą do PBKM podpisane Oświadczenie Woli informujące o chęci zaniechania dalszych procedur związanych z przechowywaniem materiału. W przypadku zarażenia próbki wirusami, które mogą dyskwalifikować próbkę do przechowywania, rodzice są zobowiązani do wykonania dodatkowych badań. Jeśli rodzice zrezygnują z przechowywania materiału z powodu drobnoustrojów zwracana jest opłata podstawowa po potrąceniu opłaty manipulacyjnej:
a) 400 zł w przypadku krwi pępowinowej;
b) 200 zł w przypadku krwi łożyskowej W przypadku, kiedy nie nastąpi wzrost komórek MSC zgodnie ze standardami PBKM ;
c) opłata manipulacyjna dla sznura pępowiny wynosi 600 zł.
Powyższe zapisy o zwrocie części Opłaty podstawowej nie mają zastosowania w przypadku realizacji usługi w pakiecie 20/120.