Jakie są podstawy prawne działalności banków krwi pępowinowej

Drodzy Państwo, poniżej umieściliśmy podstawowe dokumenty regulujące działalność naszego banku pod względem prawnym.

  • Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich. http://www.poltransplant.org.pl/2006_86_we.html

Oraz: