Jakie są perspektywy związane z przeszczepami komórek macierzystych?

Do 2014 roku, wykonano ponad 40.000 przeszczepień krwi pępowinowej zarówno u dzieci jak i u dorosłych. W wielu przypadkach krew pępowinowa została wykorzystana dla rodzeństwa dziecka, od którego została pobrana. W ostatnich dwóch latach, badania dowiodły, iż komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą przekształcać się w komórki innych typów np. mięśniowe lub nerwowe. Regeneracyjne właściwości komórek macierzystych to obecnie dominujące zagadnienie w dziedzinie regeneracji tkanek. Uznano, iż komórki macierzyste są ważnym zasobem biologicznym. Coraz więcej prowadzonych badań ma na celu odkrycie potencjału komórek macierzystych krwi pępowinowej, który mógłby być wykorzystany w przyszłości przy schorzeniach takich jak: choroba Alzheimera, cukrzyca, choroby serca i wątroby, dystrofia mięśni, choroba Parkinsona, urazy rdzenia kręgowego oraz udary.