Jaka jest przyczyna zmiany zakresu stosowania stawki podatku?

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług obowiązująca od 2011 roku wprowadziła nową, opisową definicję usług medycznych, która (zdaniem Ministra Finansów) pozbawia przechowywanie komórek macierzystych zwolnienia z VAT. Zważywszy, że podatek stanowiłby obciążenie dla klientów PBKM, a zasadność  jego wprowadzenia budziła szereg wątpliwości natury prawnej PBKM zaskarżył tę interpretację co rozpoczęło długotrwały spór sądowy z Ministrem Finansów. Niestety, po dwóch latach trwania sporu, Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał to niekorzystne dla banków krwi stanowisko:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8B901FBC57