Jak długo można przechowywać komórki macierzyste?

Z rozważań teoretycznych wynika, że istnieje możliwość przechowywania komórek macierzystych w warunkach głębokiego zamrożenia (w temperaturze poniżej -150°C) przez setki lat. Praktycznie dysponujemy doświadczeniami japońskich naukowców, którzy sprawdzili żywotność komórek macierzystych zamrożonych w 1973 roku. Z ich badań wynika, iż rozmrożone przez nich komórki wykazują zdolność namnażania się i do tworzenia kolonii. Obecne dane mówią, iż komórki krwi pępowinowej przechowywane przez blisko 24 lata mają takie same zdolności jak w momencie rozpoczęcia przechowywania.