Pierwszy w Polsce zabieg przeszczepienia komórek macierzystych w padaczce lekoopornej o podłożu autoimmunologicznym

W dniach 19 i 20-11-2015, wykonano po raz pierwszy w Polsce dwóch zabiegów autologicznego przeszczepienia komórek  z tkanki tłuszczowej do płynu mózgowo-rdzeniowego w lekoopornej padaczce o podłożu autoimmunologicznym u dzieci. Zabieg został wykonany w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach współpracy Kliniki Neurologii, Kliniki Chirurgii IMiD i Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Padaczka jest chorobą związaną z napadowym występowaniem zaburzeń bioelektrycznych dotyczących grupy bądź wszystkich neuronów kory mózgu, którym towarzyszą objawy kliniczne w postaci napadów padaczkowych.Padaczka należy do najczęstszych chorób neurologicznych. W Polsce na padaczkę choruje około 350 tys. osób. W Europie liczba chorych na padaczkę szacowana jest na 3,6 miliona. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia za rok 2005 na świecie na padaczkę chorowało ponad 50 milionów osób, a liczbę nowych zachorowań szacowano na 2,4 miliona/rok.

Więcej o pionierskim podaniu komórek macierzystych http://www.imid.med.pl/pl/main-menu/o-instytucie/aktualnosci/801-pierwszy-w-polsce-zabieg-przeszczepienia-komorek-macierzystych-w-padaczce-lekoopornej-o-podlozu-autoimmunologicznym