3 minuty czytania
Spis treści
  1. Ile trwa urlop tacierzyński?
  2. Urlop tacierzyński- komu przysługuje?
  3. Urlop tacierzyński a urlop ojcowski
  4. Urlop tacierzyński a urlop rodzicielski
  5. Urlop ojca- kiedy złożyć wniosek?

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na równy udział obojga rodziców w wychowaniu dzieci. Z tego też powodu do polskiego prawa wprowadzono urlopy umożliwiające rezygnację z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem przysługujące ojcom. Zalicza się do nich m.in. urlop ojcowski oraz tacierzyński. Ojcowie mogą również skorzystać z urlopu rodzicielskiego, a także wychowawczego. Ostatni z wymienionych, w odróżnieniu do pozostałych, jest jednak bezpłatny. Ojcom przysługują także 2 dni urlopu okolicznościowego z powodu urodzenia się dziecka.

Ile trwa urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński to potocznie określany fragment urlopu macierzyńskiego, z którego rezygnuje matka na rzecz ojca dziecka. Według obowiązujących przepisów urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Kobieta musi (obowiązkowo) spędzić z dzieckiem co najmniej 14 tygodni. Jeśli po tym okresie wróci do pracy, urlop przechodzi na ojca, a tzw. urlop tacierzyński trwa 6 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia 1 dziecka. Jeśli para staje się rodzicami większej ilości dzieci, czas trwania urlopu macierzyńskiego i macierzyńskiego odpowiednio wydłuża się.

Urlop tacierzyński- komu przysługuje?

Zarówno urlop tacierzyński, jak i macierzyński przysługuje osobom ubezpieczonym z powodu urodzenia się im dziecka lub przysposobienia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza. Osobą taką może być pracownik, zleceniobiorca lub osoba prowadząca własną działalność. Urlop tacierzyński jest urlopem płatnym, a rodzic otrzymuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Poza tym, przebywając na urlopie macierzyńskim czy też tacierzyńskim nie można zostać zwolnionym przez pracodawcę, chyba że ogłosi upadłość.

Kurs Srodtekstowy v1 1

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski

Urlop ojcowski nie jest tym samym co urlop tacierzyński. Urlop ojcowski trwa krócej, bo 14 dni. Można go podzielić na 2 części po 7 dni każda. W przypadku urlopu tacierzyńskiego podzielenie go  nie jest możliwe. Tata może skorzystać z urlopu ojcowskiego równocześnie z partnerką będącą na urlopie macierzyńskim. Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje tzw. zasiłek macierzyński, którego wysokość to 100% podstawy wymiaru zasiłku. Wykorzystać urlop ojcowski należy w ciągu 2 lat od urodzenia dziecka.

Urlop tacierzyński a urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie. Jeśli rodzice zdecydują się skorzystać z niego równocześnie, przysługuje im po 16 tygodni. Urlop rodzicielski jest płatny- za pierwsze 6 tygodni przysługuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, a za następne tygodnie jest to 60%. W trakcie trwania urlopu rodzicielskiego można pracować na pół etatu. W takiej sytuacji czas trwania urlopu automatycznie wydłuża się.

Urlop ojca- kiedy złożyć wniosek?

Należy pamiętać o odpowiednio wczesnym zgłoszeniu wniosków dotyczących urlopu w zależności od jego rodzaju. W przypadku urlopu rodzicielskiego należy zgłosić pracodawcy ten fakt co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. Urlop ojcowski zaś zgłasza się na 7 dni przed jego początkiem, a tacierzyński, wtedy gdy ojciec przejmuje urlop od matki.

 


Oceń artykuł

3,0

wg. 15 ocen

Zainteresują Cię również:

Bankowanie krwi pępowinowej

Sprawdź ile kosztuje?

Michał, Ada, Antek, Wojtek i inne dzieci…

Poznaj historie pacjentów leczonych krwią pępowinową

Bezpłatny kurs online

Z nagraniami ekspertów, który jeszcze lepiej przygotuje Cię do porodu i opieki nad maluszkiem....