3 minuty czytania
Spis treści
  1. Ulga dla dużych rodzin
  2. Ulga dla samotnych rodziców
  3. Ulga dla klasy średniej
  4. 12 tysięcy na dziecko

Ulga dla dużych rodzin

Polski Ład zakłada, że rodzice, których wychowują co najmniej 4 dzieci będą korzystać z PIT-0 dla rodzin 4+. Dzięki temu na każdego rodzica przypada minimum 85 528 zł przychodu bez PIT. Rodziny mogą również skorzystać z podwyższonego progu podatkowego do 120 tys. zł. Co ważne, PIT-0 dla rodzin 4+ będzie funkcjonował także w stosunku do rodzin zastępczych oraz opiekunów prawnych wychowujących co najmniej 4 dzieci. Poza tym, będą z niego mogli korzystać rodzice pracujący na umowę o pracę, umowę zlecenie czy też prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na fakt, czy wychowują dzieci wspólnie czy samotnie.

Kurs Srodtekstowy v1 1

Ulga dla samotnych rodziców

W Polskim Ładzie wprowadzono także zmiany skierowane do rodziców samotnie wychowujących dziecko. Zlikwidowano dotychczasową możliwość rozliczania podatku na preferencyjnych zasadach tzw. wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Możliwość ta została zamieniona na ulgę podatkową w kwocie 1500 zł rocznie związaną z samotnym wychowywaniem dziecka. Zmiany te, podobnie jak PIT- 0 dla dużych rodzin wchodzą w życie od 1.01.2022, co oznacza, że skorzystać z ulg będzie można podczas rozliczania podatku za rok 2022, czyli w 2023.

Ulga dla klasy średniej

W nowych przepisach ustalono także tzw. ulgę dla klasy średniej. Dotyczy ona osób, których przychody roczne wynoszą od 68 412 do 133 629 zł. Będą one mogły odliczyć od dochodu kwotę, która będzie ustalona indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów. Ulga dla klasy średniej obowiązuje od 1.01.2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Każda osoba może określić i zgłosić pracodawcy, czy wyraża chęć otrzymywania ulgi. Jeśli nie, należy zgłosić ten fakt w postaci wniosku o niestosowanie ulgi przez pracodawcę. Jeśli jednak przychody roczne zmieszczą się między 68 412 a 133 629 zł, skorzystać z ulgi w takiej sytuacji będzie można w rozliczeniu rocznym.

12 tysięcy na dziecko

W Polskim Ładzie wprowadzono również kapitał opiekuńczy, mający pokrywać część wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Przysługuje on na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku pomiędzy 12. a 36. Miesiącem życia. Kapitał opiekuńczy w wysokości nie wyższej niż 12 000 zł wypłacany jest przed rok lub 2 lata w zależności od decyzji rodzica (po 500 lub 1000 zł/miesięcznie). Nie jest on uzależniony od zarobków rodziców oraz otrzymywanego świadczenia 500+. Rodzice mogą przeznaczyć kapitał na wybrany cel. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie jego części na pobranie i bankowanie krwi pępowinowej dziecka. Szansa na pobranie jest tylko jedna, podczas porodu.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantami PBKM.


Oceń artykuł

5,0

wg. 2 ocen

Zainteresują Cię również:

Bankowanie krwi pępowinowej

Sprawdź ile kosztuje?

Michał, Ada, Antek, Wojtek i inne dzieci…

Poznaj historie pacjentów leczonych krwią pępowinową

Bezpłatny kurs online

Z nagraniami ekspertów, który jeszcze lepiej przygotuje Cię do porodu i opieki nad maluszkiem....