3 minuty czytania
Spis treści
  1. Szew szyjkowy - wskazania
  2. Szew szyjkowy profilaktyczny
  3. Szew szyjkowy ratunkowy
  4. Szew szyjkowy - jak wygląda założenie
  5. Szew szyjkowy - powikłania

Szew szyjkowy - wskazania

Szew okrężny na szyjkę macicy jest procedurą stosowaną w ginekologii jako profilaktyka porodu przedwczesnego. Poza szwem, w praktyce wykorzystywane są również pessary oraz progesteron. Szew szyjkowy ma udowodnione działanie m.in. w przypadku pacjentek z czynnikami ryzyka np. porodem przedwczesnym w wywiadzie oraz ze skracającą się szyjką macicy (<25mm przed 24. tyg).

Szew szyjkowy profilaktyczny

Szew szyjkowy profilaktyczny stosowany jest u pacjentek, u których w przeszłości dochodziło do minimum 3 późnych poronień (po 16. tygodniu) lub porodów przedwczesnych. Zakwalifikowane do założenia szwu szyjkowego profilaktycznego mogą również zostać te kobiety ciężarne, u których miała miejsce np. konizacja szyjki macicy. Zakłada się go najczęściej w I. trymestrze ciąży (ok. 14. tygodnia ciąży) i celem tego działania jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego. Najczęściej poza szwem szyjkowym, kobieta ciężarna stosuje wtedy progesteron dopochowowo w dawce 200ug.

Szew szyjkowy ratunkowy

Szew szyjkowy ratunkowy jest procedurą wykonywaną w trybie pilnym, gdy dochodzi do aktywnego skracania szyjki lub nawet jej rozwierania. Lekarze zakładają szew szyjkowy ratunkowy nawet wtedy, gdy widoczny jest we wzierniku pęcherz płodowy. Szew ratunkowy zakłada się najczęściej przed 26. tygodniem ciąży. Zdejmuje się go zaś w momencie rozpoczęcia czynności skurczowej, odpłynięcia płynu owodniowego lub po skończonym 36. tygodniu ciąży.

Szew szyjkowy - jak wygląda założenie

Kwalifikację do założenia szwu szyjkowego przeprowadza lekarz ginekolog. Sama procedura odbywa się w szpitalu. Pacjentka najczęściej otrzymuje wcześniej profilaktykę antybiotykową z uwagi na fakt, że skracanie szyjki często jest związane z infekcją wewnątrzmaciczną. Poza tym, jeśli dojdzie do wpuklania pęcherza płodowego w niektórych sytuacjach wykonywana jest tzw. amnioredukcja, aby zmniejszyć ten proces, a przez to ułatwić warunki techniczne do założenia szwu. Sam szew szyjkowy zakładany jest w większości przypadków przezpochwowo i polega na tymczasowym „zaszyciu” ujścia zewnętrznego szyjki macicy nierozpuszczalnym szwem. Zabieg odbywa się w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub ogólnym w warunkach jałowych.

Szew szyjkowy - powikłania

Podobnie jak każda procedura medyczna, założenie szwu szyjkowego może nieść za sobą powikłania. Wśród najczęściej wymienianych, ale rzadko spotykanych wymienia się: odpłynięcie płynu owodniowego czy infekcja wewnątrzmaciczna.

Przeczytaj więcej: Poród przedwczesny - czy można mu zapobiec?


Oceń artykuł

4,0

wg. 4 ocen

Zainteresują Cię również:

Bankowanie krwi pępowinowej

Sprawdź ile kosztuje?

Michał, Ada, Antek, Wojtek i inne dzieci…

Poznaj historie pacjentów leczonych krwią pępowinową

Bezpłatny kurs online

Z nagraniami ekspertów, który jeszcze lepiej przygotuje Cię do porodu i opieki nad maluszkiem....