4 minuty czytania
Spis treści
  1. Ciśnienie w ciąży- normy
  2. Ciśnienie w ciąży- za niskie
  3. Ciśnienie w ciąży- za wysokie
  4. Dlaczego nieprawidłowe ciśnienie w ciąży jest niebezpieczne?

Ciśnienie w ciąży- normy

W trakcie fizjologicznej ciąży dochodzi do obniżenia się ciśnienia tętniczego o około 10 mmHg. Najniższe ciśnienie stwierdza się około 24. tygodnia ciąży. Obniżenie to wynika ze zmniejszenia się obwodowego oporu naczyniowego.

Ciśnienie w czasie ciąży powinno być niższe niż 140/90mmHg. Wartości 130–139/85–89 mmHg uznawane są za wysokie prawidłowe ciśnienie u kobiet ciężarnych. Za zbyt niskie ciśnienie najczęściej uznaje się sytuację, gdy wartości spadają poniżej 100/60 mmHg.

Ciśnienie w ciąży- za niskie

Niskie ciśnienie w ciąży, w przeciwieństwie do nadciśnienia tętniczego, w większości przypadków nie jest związane z poważnymi powikłaniami. Może ono nie wywoływać żadnych objawów. Często jednak niskie ciśnienie w ciąży objawia się gorszym samopoczuciem, bólami głowy, osłabieniem czy uczuciem kołatania serca. Może też wiązać się z omdleniami. Aby zadbać o prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego pamiętać należy o odpowiednim nawodnieniu oraz adekwatnej ilości snu i aktywności fizycznej.

Ponadto, warto też wiedzieć, że najniższe ciśnienie obserwowane jest w pozycji leżącej na lewym boku. U wielu kobiet w czasie ciąży dochodzi również do zespołu hipotensyjnego podczas leżenia na plecach. Może prowadzić to do zaburzeń czynności serca u płodu, dlatego lepiej jest wybierać inną pozycję.

Kurs Srodtekstowy v1 1

Ciśnienie w ciąży- za wysokie

Nadciśnienie tętnicze jest istotnym problemem klinicznym dotykającym coraz więcej kobiet będących w ciąży ze względu na m.in. późniejszy wiek zachodzenia w ciążę, a także coraz powszechniej występującą nadwagę oraz otyłość. Ciąża powikłana nadciśnieniem ciążowym jest zawsze ciążą wysokiego ryzyka. Zbyt wysokie wartości ciśnienia, czyli nadciśnienie tętnicze w ciąży, jest diagnozowane, gdy jego wartość przekracza 140/90 mmHg. Jeśli zostanie rozpoznane przed 20. tygodniem ciąży, nazywane jest nadciśnieniem przewlekłym. Nadciśnienie tętnicze wywołane ciążą zaś wykrywane jest po 20. tygodniu ciąży i u większości kobiet ustępuje w ciągu 6 tygodni po porodzie.

Bardzo istotne jest odpowiednie leczenie zbyt wysokiego ciśnienia w ciąży. Należy pamiętać, że w czasie ciąży nie wszystkie leki na nadciśnienie są bezpieczne. Lekiem pierwszego wyboru w tej sytuacji jest metyldopa. Poza tym, bardzo ważny jest zdrowy styl życia oraz regularna kontrola wartości ciśnień, aby w przypadku za wysokiego ciśnienia zareagować jak najszybciej i udać się do szpitala.

Dlaczego nieprawidłowe ciśnienie w ciąży jest niebezpieczne?

Niskie ciśnienie w większości przypadków nie niesie ze sobą poważnych konsekwencji. Należy pamiętać jednak, że tzw. niedociśnienie może skutkować omdleniem, a co za tym idzie być związane z ryzykiem urazu.

Zbyt wysokie ciśnienie w ciąży może prowadzić do poważnych powikłań. U matki może dojść do przedwczesnego oddzielania się łożyska, DIC czy niewydolności nerek. Jednym z najgroźniejszych powikłań, które mogą wystąpić jest preeklampsja i rzucawka. Ponadto w nadciśnieniu wyższe jest ryzyko porodu przedwczesnego, wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu (IUGR), a także obumarcia płodu. Noworodki częściej wymagają intensywnego nadzoru neonatologicznego, są również doniesienia o możliwych opóźnieniach w rozwoju (np. w wyniku niedotlenienia) oraz predyspozycji u dziecka do nadciśnienia w przyszłości.

Przeczytaj więcej: Nadciśnienie w ciąży - jakie może mieć konsekwencje?


Oceń artykuł

5,0

wg. 2 ocen

Zainteresują Cię również:

Bankowanie krwi pępowinowej

Sprawdź ile kosztuje?

Michał, Ada, Antek, Wojtek i inne dzieci…

Poznaj historie pacjentów leczonych krwią pępowinową

Bezpłatny kurs online

Z nagraniami ekspertów, który jeszcze lepiej przygotuje Cię do porodu i opieki nad maluszkiem....