Centralne Laboratorium Grupy FamiCord  w Warszawie zdobyło akredytację dotyczącą Wyjściowego Materiału Komórkowego (Cellular Starting Material, CSM), co podkreśla zaangażowanie PBKM w przestrzeganie najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa oraz w ciągłe doskonalenie procedur związanych z preparatyką komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Komórki macierzyste od kilkudziesięciu lat wykorzystuje się w medycynie jako materiał do przeszczepiania.  W tym celu pobiera się je, preparuje i przechowuje. Innym sposobem wykorzystania możliwości leczniczych komórek jest wykorzystanie ich do wytwarzania zaawansowanych leków (wg klasyfikacji Europejskiej Agencji Leków są to produkty zaawansowanej terapii leczniczej, Adwanced Therapy Medicinal Producst)  . Rolą banków – takich jak PBKM – jest dostarczanie jak najlepszego produktu wyjściowego (może nim być np. krew pępowinowa) .

Prestiżowa kwalifikacja AABB jest rezultatem intensywnego procesu oceny przeprowadzonej przez niezależnych, profesjonalnych audytorów, którzy weryfikują czy placówka utrzymuje kompleksowy system zarządzania jakością dla wyjściowego materiału komórkowego. Podstawą oceny jest zgodność z międzynarodowymi normami ustalonymi przez AABB oraz i lokalnymi wytycznymi. Wszystkie banki, które uzyskały kwalifikację CSM AABB, muszą poddawać się ponownej ocenie co dwa lata.

„Priorytetem Grupy FamiCord jest dostarczanie wysokiej jakości usług bankowania komórek, które mogą być wykorzystane w przyszłości do leczenia naszych klientów lub członków ich rodzin” – wyjaśnia dr Tomasz Ołdak, Członek Zarządu Grupy FamiCord odpowiedzialny za laboratoria i technologię. „kolejny raz udowodniliśmy, że nasz system jakości spełnia wysokie standardy AABB dotyczące pobierania, przechowywania i przetwarzania komórek  naszym Centralnym Laboratorium. Jesteśmy z tego dumni, gdyż akredytacja CSM AABB jest synonimem jakości i doskonałości rozpoznawanym  na całym świecie.”

Akredytacja CSM AABB potwierdza, że Grupa FamiCord staje się zaufanym partnerem dla firm szukających banku - partnera w obszarze dostarczania początkowego materiału komórkowego. Daje także możliwość wytwarzania indywidualizowanych terapii komórkowych dla klientów bankujących krew pępowinową.. 

O AABB

AABB (Association  for the Advancement Blood and Biotherapies międzynarodowe stowarzyszenie banków komórek macierzystych. Jego misją jest opracowywanie i dostarczanie standardów, akredytacji i programów edukacyjnych aby transplantologia oraz terapie komórkowe były bezpieczne, dostępne i skuteczne na całym świecie. Więcej informacji na temat kwalifikacji i akredytacji CSM AABB można znaleźć tutaj.

O Grupie FamiCord 

FamiCord jest częścią Grupy Vita 34. To największy w Europie i 3 największy na świecie bank komórek macierzystych. Dzięki rozbudowanej sieci laboratoriów usługa bankowania krwi pępowinowej w naszej firmie dostępna jest w kilkudziesięciu krajach świata. Przez ponad 25 lat działalności zgromadziliśmy 930 000 próbek komórek macierzystych, a produkty komórkowe przygotowane przez nasze laboratoria pomogły ponad 6500 pacjentom. 

145589 CSMQualificationCertificate 1