Zarząd spółki informuje, iż z dniem 3 stycznia 2023 roku dokonano przekształcenia spółki Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna (KRS: 0000166106) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od dnia 3 stycznia 2023 roku spółka działa pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z przekształceniem od dnia 3 stycznia 2023 roku zmianie uległ numer KRS spółki - nowy numer KRS to 0001010154. Numer NIP, REGON, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

Poniżej podajemy pełne dane rejestrowe spółki przekształconej:

Polski Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleja Jana Pawła II nr 29, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001010154, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5252239973 oraz REGON: 017452559, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.669.350,00 zł (w całości opłaconym).

W związku z powyższym, od dnia 3 stycznia 2023 r. włącznie, prosimy o uwzględnienie we wszystkich bazach danych, dokumentach w tym fakturach Vat i korespondencji nowych danych spółki przekształconej, tj. nr KRS oraz nowej formy prawnej Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required