Spółka FamiCordTx uzyskała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rozpoczęcie badania klinicznego pn. „Zastosowanie autologicznych CAR-T (Tarcidomgen Kimleucel) w leczeniu opornych i nawrotowych nowotworów B komórkowych CD19+” (akronim: CARLA, EudraCT: 2021-005720-37). CARLA to pierwsze badanie z planowanego programu klinicznego, którego celem jest rozwój i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej produktu terapii genowej opartego na technologii Chimerycznych Receptorów Antygenowych (CAR-T). Program kliniczny FamiCordTx jest najbardziej zaawansowanym projektem CAR-T w Polsce. 

Czym jest technologia CAR-T ?

Technologia komórkowa CAR-T łączy w sobie terapię komórkową i inżynierię genetyczną. Polega na wykorzystaniu unikalnej właściwości limfocytów do rozpoznawania i niszczenia komórek, a następnie wyposażenie ich w genetycznie utworzony receptor pozwalający na rozpoznawanie komórek nowotworowych. Terapia CAR-T jest stosowana w leczeniu m.in. nowotworów krwi wywodzących się z komórek B, takich jak przewlekła białaczka limfoblastyczna i chłoniaki. W badaniach klinicznych w obszarze hematologii weryfikuje się skuteczność tej terapii chociażby w szpiczaku mnogim. Możliwe zastosowania terapii CAR-T wykraczają poza hematologię i onkologię i dotyczą również chorób autoimmunologicznych, zapalnych, guzów litych czy HIV. – Produkt terapii genowej (CAR-T) będzie przygotowywany oddzielnie dla każdego pacjenta z wykorzystaniem jego własnych komórek.