Spółka FamiCordTx uzyskała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rozpoczęcie badania klinicznego pn. „Zastosowanie autologicznych CAR-T (Tarcidomgen Kimleucel) w leczeniu opornych i nawrotowych nowotworów B komórkowych CD19+” (akronim: CARLA, EudraCT: 2021-005720-37). CARLA to pierwsze badanie z planowanego programu klinicznego, którego celem jest rozwój i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej produktu terapii genowej opartego na technologii Chimerycznych Receptorów Antygenowych (CAR-T). Program kliniczny FamiCordTx jest najbardziej zaawansowanym projektem CAR-T w Polsce. 

Czym jest technologia CAR-T ?

Technologia komórkowa CAR-T łączy w sobie terapię komórkową i inżynierię genetyczną. Polega na wykorzystaniu unikalnej właściwości limfocytów do rozpoznawania i niszczenia komórek, a następnie wyposażenie ich w genetycznie utworzony receptor pozwalający na rozpoznawanie komórek nowotworowych. Terapia CAR-T jest stosowana w leczeniu m.in. nowotworów krwi wywodzących się z komórek B, takich jak przewlekła białaczka limfoblastyczna i chłoniaki. W badaniach klinicznych w obszarze hematologii weryfikuje się skuteczność tej terapii chociażby w szpiczaku mnogim. Możliwe zastosowania terapii CAR-T wykraczają poza hematologię i onkologię i dotyczą również chorób autoimmunologicznych, zapalnych, guzów litych czy HIV. – Produkt terapii genowej (CAR-T) będzie przygotowywany oddzielnie dla każdego pacjenta z wykorzystaniem jego własnych komórek. 

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required