W związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu "PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących usługi:

Kampania informacyjno-edukacyjna poświęcona usłudze Konsorcjum ABC Theraphy- Life Potential w mediach poświęconych grupie docelowej.

 

Niniejszym informujemy, że zapytanie ofertowe zostało anulowane

 

Załączniki:

Pełna treść:  Zapytania ofertowego

Załącznik 1:  Formularz ofertowy

Załącznik 2:  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3:  Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO