Przeszczepienia krwi pępowinowej są stosowane w leczeniu ponad 80 różnych chorób zagrażających życiu, takich jak np. białaczki, chłoniaki i anemie sierpowato krwinkowe od ponad 30 lat. Udowodniono również, że w obszarze medycyny regeneracyjnej podanie komórek krwi pępowinowej przynosi chorym korzyść kliniczną. Ze względu na swoje ograniczenia była stosowana częściej u pacjentów pediatrycznych niż dorosłych. Była- bo wyniki nowych badań klinicznych pokazują, że namnożone komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą być skutecznie przeszczepiane chorym.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej są nadzieją medycyny XXI wieku. Na całym świecie trwa obecnie ponad 3 000 badań z różnych dziedzin, które mają za cel odkryć ich potencjał. Opublikowane w ubiegłym tygodniu wyniki badań nad zastosowaniem namnożonych komórek macierzystych krwi pępowinowej w leczeniu chorych z nowotworami krwi pokazują, że komórki macierzyste krwi pępowinowej namnożone w laboratorium i przeszczepione pacjentowi przynoszą istotną korzyść kliniczną. Omidubicel to nazwa preparatu namnożonych w warunkach laboratoryjnych komórek krwiotwórczych pochodzących z pojedynczej jednostki krwi pępowinowej. W badaniu klinicznym zbadano jego skuteczność w porównaniu ze standardowym przeszczepieniem komórek macierzystych krwi pępowinowej. Badanie trwało pomiędzy styczniem 2015 a styczniem 2020, brało w nim udział 125 pacjentów w wieku od 13 do 65 lat chorych na nowotwory krwi.

Pacjenci, którzy otrzymywali omidubicel osiągnęli odpowiedni regenerację białych krwinek krwi 10 dni wcześniej niż pacjenci poddawani standardowej terapii. Co więcej nastąpiła u nich szybsza regeneracja płytek [do 42 dni vs 90 dni] mniejsza częstość występowania bakteryjnych lub inwazyjnych zakażeń grzybiczych (37% vs. 57%) i spędzali więcej czasu poza szpitalem w ciągu pierwszych 100 dni po przeszczepie niż pacjenci z grupy kontrolnej.

Namnażanie komórek krwiotwórczych było świętym Graalem hematologii – pomysłem, którego pomimo wielu prób przez dekady nikomu nie udało się zrealizować. Wyniki tego badania pokazują, że udało się dojść do punktu, w którym przestaje mieć znaczenie liczba komórek. Co więcej – namnożone komórki z krwi pępowinowej potrafią szybciej zregenerować układ krwiotwórczy po przeszczepieniu. Może to oznaczać szersze wprowadzenie tego typu metod do praktyki klinicznej – mówi dr hab. n. med. Emilian Snarski Dyrektor Medyczny Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Jest to kolejne badanie pokazujące możliwość namnażania komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej i skutecznego zastosowania w leczeniu nowotworów krwi. Dzięki takim metodom namnażania komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej można skutecznie zastosować krew pępowinową tam gdzie liczba pobranych komórek była stosunkowo mała.