Polski Bank Komórek Macierzystych rozpoczął badanie kliniczne pt. „Ocena wpływu komórek macierzystych galarety Whartona (WJ-MSC) na układ immunologiczny pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia bocznego zanikowego (ALS) w ramach projektu ALSTEM. Celem badania jest opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego z komórek mezenchymalnych z galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) oraz zgromadzenie i opracowanie danych do rejestracji produktu w Europejskiej Agencji Leków.


Projekt ALSTEM jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program sektorowy InnoNeuroPharm w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020", Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).


Badanie realizowane jest w Polskim Ośrodku Terapii Komórkowych i Immunoterapii przy Centrum Medycznym Klara w Częstochowie. W badaniu weźmie udział 20 pacjentów, którzy otrzymają trzy dawki leku co miesiąc i będą monitorowani przez 18 miesięcy. Na tym etapie badania lek ATMP otrzymało kilku pacjentów. Mamy nadzieje, że metoda pozwoli na spowolnienie przebiegu choroby i pozwoli na wydłużenie życia pacjentów cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) na co wskazują badania przedkliniczne.


Badania przedkliniczne potwierdziły pozytywny wpływ komórek mezenchymalnych z galarety Whartona (WJ-MSC) u chorych z ALS w zakresie spowolnienia/powstrzymywania postępu ALS. Wyniki te jednak muszą zostać potwierdzone w badaniach klinicznych.

 

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required