Zapytanie ofertowe nr 1/08/2019/ABCtherapy

W związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:

Inkubator z wytrząsaniem - 1 szt.

 

Niniejszym informujemy, że składanie ofert wydłużamy do dnia 30.08.2019 r. (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).