W związku z realizacją Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” (akronim BIOOPA), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:

Liofilizatora wraz z wyposażeniem – 1 szt.

Niniejszym informujemy, że składanie ofert wydłużamy do dnia 28.02.2019 do godziny 12:00.