article projektarticle project2article project3


Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. otrzymał dofinansowanie projektu badawczo – rozwojowego „Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na mezenchymalnych komórkach macierzystych Galarety Whartona w leczeniu Stwardnienia Zanikowego Bocznego” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa"

całkowita wartość Projektu: 23 934 440,41 PLN

dofinansowanie: 11 368 253,60 PLN

okres realizacji Projektu: 1.01.2018 – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest opracowanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na mezenchymalnych komórkach macierzystych pochodzących z Galarety Whartona (WJ-MSC) w leczeniu Stwardnienia Zanikowego Bocznego (SLA), określenie bezpieczeństwa i skuteczności podawania WJ-MSC u pacjentów z SLA oraz zebranie i opracowanie danych służących rejestracji w Europejskiej Agencji Leków innowacyjnego na rynku europejskim produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na mezenchymalnych komórkach macierzystych pochodzących z Galarety Whartona.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required