Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) –jeden z największych w Europie banków komórek macierzystych– uzyskał zgodę od Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) na dostarczanie do klinik na terenie Stanów Zjednoczonych komórek macierzystych do ratujących życie przeszczepień. Polski bank jako pierwsza polska firma uzyskała tak prestiżową akredytację.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej stosowane są w leczeniu 80. Ciężkich chorób onkologicznych i hematologicznych. Do tej pory na świecie wykonano 36 000 przeszczepień komórek macierzystych krwi pępowinowej przechowywanej w publicznych i rodzinnych bankach[1]. Co roku jednak na świecie przybywa blisko 3 nowe przypadki zachorowania na białaczkę na 100 000 mieszkańców[2]. Zaś liczba osób, którzy oczekują na dawce szpiku  w ostatnich latach wzrosła dwukrotnie [3].  Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom światowej transplantologii, PBKM jako lider innowacyjnych rozwiązań medycznych postanowił przekazywać komórki macierzyste dla dawców niespokrewnionych, pokazując w ten sposób wszechstronność swojego ultranowoczesnego laboratorium.

Polski Bank Komórek Macierzystych będzie realizował projekt we współpracy z krajowymi i europejskimi partnerami, którzy ze względu na obszar swojej działalności są w stanie zapewnić dostęp do terapii dla amerykańskich pacjentów.

Materiał będzie pobierany od polskich dawców. Po jego odpowiednim przygotowaniu w laboratoriach PBKM, będzie trafiał do ośrodków przeszczepowych na terenie całych Stanów Zjednoczonych, gdzie zostanie wykorzystany do leczenia pacjentów cierpiących na choroby hematologiczne, przede wszystkim białaczki – tłumaczy Jakub Baran, Prezes Zarządu PBKM.

Polski Bank Komórek Macierzystych jest pierwszą polską firmą, która uzyskała tę prestiżową akredytację.

To dla nas bardzo prestiżowy projekt i cenne doświadczenie Jesteśmy dumni, że jako pierwsi zostaliśmy zweryfikowani przez Amerykańska Agencję Żywności i Leków. Dzięki naszemu uczestnictwu w tym projekcie mamy nadzieję zwiększyć liczbę przeszczepień komórek macierzystych na świecie, a tym samym mieć swoją cegiełkę w rozwoju światowej transplatologii. Dodaje Jakub Baran.


[1] K.K. Ballen, J. Kurzbertg, Umbilical cord blood donation: public or private? Bone Marrow Transplantation (2015), 1–8
[2] M. Taszner, BIAŁACZKI – rodzaje, zachorowalność w Polsce, objawy, leczenie i życie z chorobą, www.prawapacjenta.pl [dostęp: 3.02.2017]
[3] Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli organizacji i finansowania systemu przeszczepiania narządów, tkanek i komórek PZ-4101-03/2014 nr ewid. 132/2015/P/10/095/KP