W związku z realizacją Projektu „ Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” (akronim BIOOPA), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:

Podłoży hodowlanych przeznaczonych dla ludzkich komórek mezenchymalnych – 250 szt. o łącznej objętości 250 l*

* Zamawiający dopuszcza dostarczenie innej niż 250 szt. ilości podłoży, pod warunkiem, iż łączna objętość dostarczanych podłoży wyniesie 250 l.