Uprzejmie informujemy, iż postępowanie nr 1/06/2017 ABCtherapy zostało unieważnione.

Niniejszym informujemy, iż w opublikowanym w dniu 26 czerwca 2017 zapytaniu ofertowym 1/06/2017/ABCtherapy błednie podana została data dostarcznia i otwarcia ofert. Prawidłowa data to 6 lipca 2017.


Zapytanie ofertowe nr 1/06/2017/ABCtherapy

W związku z realizacją Projektu „ Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:

Pojemników do przechowywania materiału biologicznego w parach ciekłego azotu – 2 szt.